กรมควบคุมโรคผุด 4 เกณฑ์รับมือโควิด ช่วงเปิด ปท.-ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ /แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรคผุด 4 เกณฑ์รับมือโควิด ช่วงเปิด ปท.-ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนรองรับนโยบาย เปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อหารือแผนและมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายเปิดประเทศในช่วงกลางเดือน ต.ค. 64 ซึ่งเป็น “ฤดูกาลท่องเที่ยว” โดยได้มีการนำร่องเปิดประเทศ อาทิ โครงการ “Phuket Sandbox” ในวันที่ 1 ก.ค. 64 นี้ รวมถึงเกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามแผน Samui Plus Model ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้เปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 15 ก.ค. 64 สามารถท่องเที่ยวได้และต้องพำนักอยู่อย่างน้อย 14 วัน กรณีอยู่น้อยกว่านั้น จะต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น (การท่องเที่ยวแบบ sealed route)

“จากความร่วมมือแบบบูรณาการในการจัดเตรียมพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับการเปิดประเทศ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประชาชนปลอดภัย นักท่องเที่ยวมั่นใจ เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยจังหวัดท่องเที่ยวต้องปฏิบัติ ดังนี้

1.ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำหรือเสี่ยงปานกลาง มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน พร้อมทั้งผลตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย

2.การดูแลนักท่องเที่ยวการเฝ้าระวังในสถานที่พักตามมาตรฐานสถานที่ SHA+

Advertisement

3.การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสำหรับการจัดทำ Phuket Tourism Sandbox การให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ของประชากร มาตรการป้องกันส่วนบุคคล มาตรการด้านสังคม และจัดวางแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การกำกับติดตามมาตรการทั้งด่านทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ท่าอากาศยาน

และ 4. การจัดทำแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ จ.ภูเก็ต 1.กรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าที่กำหนด 2.ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล 3.เกิดการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ 4.ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ โดยมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ โดยเริ่มจากปรับลดกิจกรรม ต่อมาให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ (Sealed Route) มาตรการการกักตัวภายในสถานที่พัก (Hotel Quarantine) จนท้ายสุดพิจารณาทบทวนยุติโครงการ” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า การเปิดพื้นที่นำร่องรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรค จะเป็นผู้สนับสนุนเพื่อจัดวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อในจังหวัด หรือไม่ให้มีการลุกลามจนเกิดความเสียหายในจังหวัดใกล้เคียงต่อไป ตามนโยบายเปิดประเทศใน 120 วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image