บอร์ดครอบครัวฯเคาะตั้งคณะอนุกรรมการ เอาจริงแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง

บอร์ดครอบครัวฯเคาะตั้งคณะอนุกรรมการ เอาจริงแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม.เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ตลอดจนองค์กรเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ อาทิ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น รวมทั้งหมด 30 ท่าน ถือเป็นกลไกหลักระดับชาติครั้งแรก ที่จะมาบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อธิบดี สค. กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้เสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธาน กยค.ลงนามในคำสั่ง จากนั้นจะสามารถเริ่มประชุมได้ ซึ่ง รมว.พม.ได้มอบนโยบายให้คณะอนุฯ จัดประชุมทุก 2 เดือนหรือประมาณ 5 ครั้งต่อปี เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรง และควบคู่กันไป ที่ประชุม กยค.ยังเห็นชอบให้มีการทำเอ็มโอยูกับ 16 หน่วยงานภาครัฐ ประกาศเจตนารมย์แก้ไขปัญหาความรุนแรงนี้ เพื่อจะทำให้การแก้ไขปัญหานี้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีก

เบื้องต้น สค.กำลังร่างเอ็มโอยูกำหนดบทบาทหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ว่าจะมาร่วมขับเคลื่อนได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม กลไกระดับชาตินี้กับมาตรการที่ สค.ได้ยกระดับการทำงาน จะทำให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นรูปธรรมและคลี่คลายมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon