เผยผลข้างเคียงซิโนฟาร์ม 9,325 ราย ต้องเข้ารักษาในรพ. 61 คน แอดมิท 8 คน

ราชวิทยาลัยฯ เผยผลข้างเคียงซิโนฟาร์ม 9,325 ราย ต้องเข้ารักษาในรพ. 61 คน แอดมิต 8 คน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ได้เปิดเผย ข้อมูลผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม วันที่ 25-30 มิถุนายน 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ทั้งหมด 67,992 คน

ผู้ได้รับวัคซีนจากศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 16,823 คน เกิดอาการไม่พึงประสงค์ระหว่างรอสังเกตอาการภายในเวลา 30 นาที (Day 0) 48 คน ( 0.29%)
ผู้รับวัคซีนมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หายใจเร็ว ชา วูบคล้ายเป็นลม ใจสั่น หูอื้อและอาการคัน ผู้ป่วยทั้งหมดหลังรับการรักษาที่จุดปฐมพยาบาล สามารถกลับบ้านได้ ยกเว้น 1 คนที่มีอาการชัก แพทย์ส่งต่อห้องฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ หลังตรวจสแกนสมองไม่พบความผิดปกติในเนื้อสมอง แต่อาการที่เกิดเกี่ยวเนื่องจากโรคประจำตัวเดิมคือโรคลมชักและเบาหวาน

ข้อมูลจากการติดตามประเมินอาการหลังได้รับวัคซีน 1 วัน (Day 1)
ผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 67,992 คน เกิดอาการไม่พึงประสงค์ 9,325 คน (13.71%) มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็ว ชา วูบคล้ายเป็นลม ใจสั่น หูอื้อ ผื่นคัน บวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ง่วงนอน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีจุดจ้ำเลือดออก ใบหน้าหรือปากเบี้ยว แขนขาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผิวหนังลอก ชักหมดสติ

ผู้รับวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ารับการรักษาอาการข้างเคียงที่โรงพยาบาล รวม 61 คน
รักษาอาการในวันที่รับวัคซีนแล้วกลับบ้านได้ จำนวน 53 คน
ต้องอยู่รักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล (admit) จำนวน 8 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon