“วัชระ”ยัน เพิ่งเคยเห็น”คริสตัล ไอแลนด์” หลังเป็นข่าว ถามกลับ ทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้าง?

วัชระ จงสุวัฒน์

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มีการจัดล่องเรือเสวนาพิเศษหัวข้อ “เจ้าพระยาเพื่อทุกคน ทุกคนเพื่อเจ้าพระยา” เพื่อสรุปผลการสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงความคืบหน้าและแนวทางในอนาคต

ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งของงาน นาย วัชระ จงสุวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ชี้แจงกรณีที่กลุ่ม “FRIENDS OF RIVER”  ได้เผยแพร่ภาพเปรียบเทียบระหว่างพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครหรือ “วิมานพระอินทร์” ซึ่งเป็นจุดหมายตาหรือแลนด์มาร์กของแม่น้ำเจ้าพระยา กับอาคารในกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ชื่อว่า “เดอะ คริสตัล ไอซ์แลนด์” ออกแบบโดย นายนอร์แมน ฟอสเตอร์ สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยตั้งคำถามว่าเป็นการลอกผลงานหรือไม่ นอกจากนี้ยังระบุว่าเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงการออกแบบที่”ทำลายราก”และความภาคภูมิใจของ ไทยจนหมดสิ้นด้วยการ”เลียนแบบฝรั่ง” (อ่านข่าว เทียบภาพ “แลนด์มาร์กเจ้าพระยา”-คริสตัล ไอแลนด์ รัสเซีย “เฟรนดส์ ออฟ ริเวอร์” ถามลอกฝรั่งมาทำลายรากความเป็นไทย?)

นายวัชระ กล่าวว่า  ตนยืนยันว่า  ไม่ได้ลอก และไม่เคยเห็นผลงานดังกล่าวมาก่อน เพิ่งเห็นครั้งแรกเมื่อมีผู้นำภาพมาเปรียบเทียบตามที่เป็นข่าว สำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบ ได้มาจากสถาปัตยกรรมไทย คือเจดีย์ทรงจอมแหและเกล็ดพญานาค นอกจากนี้ ยังขอตั้งคำถามกลับว่า ทำไมไม่คิดว่าฝรั่งลอกไทยบ้าง เพราะเจดีย์ก็เป็นสถาปัตยกรรมไทย อีกทั้งเป็นเพียงแนวความคิดเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการเปิดให้ประกวดแบบก็เป็นได้ และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเทียบเคียงสถาปัตยกรรมดังกล่าวกับพระปรางค์วัดอรุณอย่างแน่นอน

ยืน-วัชระ จงสุวัฒน์ ชี้แจงกรณีมีผู้ตั้งคำถามเรื่องการออกแบบ "วิมานพระอินทร์" ซึ่งคล้ายคลึงกับงานของสถาปนิกชาวอังกฤษ
ยืน-วัชระ จงสุวัฒน์ ชี้แจงกรณีมีผู้ตั้งคำถามเรื่องการออกแบบ “วิมานพระอินทร์” ซึ่งคล้ายคลึงกับงานของสถาปนิกชาวอังกฤษ

อนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอาคารดังกล่าว  มีการนำเสนอข้อมูลว่ามีแนวทางเลือกหลายแบบ ได้แก่

Advertisement

1.รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย

2. รูปทรงสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

3. รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยใช้แนวคิดของทรงและลวดลายแบบท้องถิ่น

วิมานพระอินทร์

“พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” หรือวิมานพระอินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา (River Landmarks) : การพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งแนวความคิดในการออกแบบจุดหมายตาของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย

1. พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร รูปแบบสถาปัตยกรรมเครื่องยอด “ทรงจอมแห” ผนังอาคารใด้แรงบันดาลใจจาก เกล็ดของ “พญานาค” ความสูง 234 เมตร พร้อมจุดชมวิว

2. เรือนไทยเก้าหมู่

3. พิธิภัณฑ์กลางแจ้ง การแสดงวิถีชีวิตริมน้ำ

4. ปฏิมากรรม โขลงช้าง สัญลักษณ์กรุงเทมหนคร

5. จุดชมวิวและปฎิมากรรม เศียรพญานาคพ่นน้ำ

วิมานพระอินทร์

ซ้าย-วิมานพระอินทร์ จุดหมายตา (แลนด์มาร์ก) แม่น้ำเจ้าพระยา จากอนิเมชั่นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขวา-ครสิตัล ไอซ์แลนด์ กรุงมอสโคว์ รัสเซีย (ภาพจาก http://www.e-architect.co.uk/moscow/crystal-island-tower)
ซ้าย-วิมานพระอินทร์ จุดหมายตา (แลนด์มาร์ก) แม่น้ำเจ้าพระยา จากอนิเมชั่นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขวา-ครสิตัล ไอแลนด์ กรุงมอสโคว์ รัสเซีย (ภาพจาก http://www.e-architect.co.uk/moscow/crystal-island-tower)

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image