อย.ย้ำ! อนุมัติวัคซีนโควิดแล้ว 6 ตัว-อนุญาต อภ.ผลิตฟาวิพิราเวียร์ใช้เองแล้ว

อย.ย้ำ! อนุมัติวัคซีนโควิดแล้ว 6 ตัว-อนุญาต อภ.ผลิตฟาวิพิราเวียร์ใช้เองแล้ว

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกคำขอชี้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และผลิตภัณฑ์ยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ข้อเท็จจริง อย.มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัคซีนโควิด-19 มีการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และแผนจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดปัญหาการใช้วัคซีน

เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีมาตรฐานในระดับสากล แต่ อย.ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำเข้า หรือจัดหาวัคซีนโควิด-19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ อย.ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน วัคซีนโมเดอร์นา วัคซีนของซิโนฟาร์ม และล่าสุดวัคซีนโคเมอร์เนตี ของ บริษัท ไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวกับที่องค์การอนามัยโลก ให้การรับรอง

นอกจากนี้ อย.ยังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ที่ดำเนินการผลิตภายในประเทศ โดยดำเนินการร่วมกับผู้วิจัย ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร โดยมีการติดตามขั้นตอนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ยานั้น ข้อเท็จจริง อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา โดยมีหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว อย.ไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแต่อย่างใด

กรณียาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ของประเทศไทยในขณะนี้นั้น อย.ได้อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้วิจัย พัฒนา และผลิตเองแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้กำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุด เมื่อมีอาการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon