ได้ 10 แชมป์ U2T แฮกกะธอน “อีสานบน – ล่าง” เข้าชิงแชมป์ประเทศ

ได้ 10 แชมป์ U2T แฮกกะธอน “อีสานบน – ล่าง” เข้าชิงแชมป์ประเทศ

รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขัน U2T แฮกกาธอน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือ U2T กระทรวงการอุดมศึคกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 44 ทีม จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14 แห่ง รวมตำบลที่รับผิดชอบกว่า 437 ตำบล ผลการแข่งขันปรากฎว่า 5 ทีม ที่ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศมีดังนี้ 1. ทีม Vermi Team มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ทีมโพนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 3. ทีม U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. ทีม U2T ตำบลอาฮี “แกะปุ๊บ ชุบปั๊บ” มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ 5.ทีม U2T ตำบลกุดหว้า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ขณะที่ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดแข่งขัน U2T แฮกกะธอน ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 146 ทีม ก่อนจะคัด เหลือ 40 ทีม เพื่อหาตัวแทนทีมชนะเลิศ 5 ทีม เข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศ ปรากฎว่า ทีมชนะเลิศ 5 ทีม ได้แก่ 1.ทีมตำบลเจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2.ทีม U2T โคกกลางทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3.ทีมตะลุยเดิ่นโคกมะม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4.การสร้างนวัตกรรมจากก้านใบยาสูบสำหรับไล่แมลง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 5. ผการันดูลทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยทีมที่ชนะในแต่ละสนามจะต้องเข้าแข่งขันในเวทีระดับประเทศเดือน พ.ย.นี้ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon