สมัชชาแม่น้ำ ยื่น สตง.ตรวจสอบโครงการเจ้าพระยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน ตัวแทนสมัชชาแม่น้ำได้ยื่นจดหมายถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ให้ตรวจสอบการจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร ที่ให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล) ทำการศึกษาผังแม่บทและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยงบประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งผลการศึกษานั้นได้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 แล้วนั้นรวมทั้งที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ ซึ่งได้พบข้อบกพร่องต่างๆมากมาย ทั้งเรื่องการลอกเลียนแบบงานสถาปนิกต่างชาติ การออกแบบโดยการดาวน์โหลดจากโปรแกรมสำเร็จรูปแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ การขาดการศึกษาผังแม่บท การขาดการมีส่วนร่วมที่รอบด้าน ที่สำคัญรูปแบบที่ออกมาได้สร้างผลกระทบต่างๆมากมายต่อแม่น้ำ

จากผลการศึกษาที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและไม่รอบด้านนี้เองทำให้สังคมตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของเงินภาษีจำนวน 120 ล้านบาทที่จัดจ้างนั้นว่าได้งานที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการและตามข้อกำหนดของทีโออาร์หรือไม่ ตลอดจนมีบุคลากรที่มีควคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในทีโออาร์หรือไม่

ทางสมัชชาจึงขอยื่นจดหมายเรียกร้องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทำการตรวจสอบการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความคุ้มค่าของเงินภาษีจำนวน120 ล้านบาทที่ต้องเสียไป และความโปร่งใสในการใช้เม็ดเงินดังกล่าว เพื่อธำรงไว้ซึ่งการบริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้มันสำปะหลังชลบุรีอัดพาณิชย์ ไฟเขียวนำเข้าธัญพืช ทำเกษตรกรไทยเสียหาย
บทความถัดไปข่าวดี และ ข่าวร้ายจากขั้วโลก เจ้ามนุษย์ อยากจะรู้อะไรก่อน ??