สุชาติ แจงเคส 3 สหภาพยื่นหนังสือ ทวงถามความคืบหน้าช่วยเหลือแรงงานถูกลอยแพ

สุชาติ แจงเคส 3 สหภาพยื่นหนังสือ ทวงถามความคืบหน้าช่วยเหลือแรงงานถูกลอยแพ

วันที่ 21 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี 3 สหภาพ แรงงาน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานบอดี้แฟชั่น และสหภาพแรงงานทอสเท็มไทย ได้ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรณี ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความห่วงใยและย้ำเตือนให้กระทรวงแรงงานดูแลลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถานประกอบกิจการต้องเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนหรือทั้งหมดหรือต้องปิดกิจการลง

โดยให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้กระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้นายสุเทพ ชิต ยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำกับดูแลในเรื่องนี้ และให้นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รอง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

โดยทั้ง 3 สหภาพแรงงานได้ยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้า ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการในกรณี ต่างๆ ไปแล้วดังนี้ กรณีบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ไทยโกลบอล จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนังสือเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดจำนวน 1,388 คน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และให้มีผลการเลิกจ้างทันที ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้บริษัทฯ จ่ายเงินแก่ลูกจ้าง รวมเป็น เงินทั้งสิ้น 243,537,318.67 บาท

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จ่ายเงินสงเคราะห์จากกองทุน สงเคราะห์ลูกจ้างแก่ลูกจ้าง จำนวน 1,231 คน เป็นเงินจำนวน 22,321,856 บาท และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง เป็นเงินจำนวน 65,540,768 บาท

ทั้งนี้ กสร. ได้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเสาธง

ซึ่งผลการดำเนินคดีศาล ออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ส่วนการดำเนินคดีแพ่ง ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เพื่อให้ ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ต่อศาลแรงงานภาค 1 โดยศาลนัดพิจารณาและไกล่เกลี่ย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานได้สรรหาตำแหน่งงานว่างให้แก่ลูกจ้าง 1,834 ตำแหน่ง

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีบริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด นายจ้าง และสภาพแรงงานทอสเท็มไทย กสร. ได้มอบพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนัดทั้งสองฝ่ายร่วมเจรจาหาข้อยุติ กรณีนายจ้างประกาศ เปลี่ยนแปลงการยกเสิกการลาหยุดพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด – 19 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเชื่อว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมเจรจากัน บนพื้นฐานของหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และได้ข้อยุติเป็นที่พอใจ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon