คืบหน้า! กทม.ฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก ม.ปลาย ในสังกัดแล้ว 86%

คืบหน้า! กทม.ฉีดไฟเซอร์ให้เด็ก ม.ปลาย ในสังกัดแล้ว 86%

วันที่ 7 ต.ค.64 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวกรณี ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดให้กระจายวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปว่า กทม. โดยสำนักการศึกษาได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และโรงเรียน เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรและกระจายวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่โรงเรียน รวมถึงการให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 โดยสำนักอนามัยได้แจ้งแผนการฉีดวัคซีนระยะแรก เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน ซึ่ง กทม. มีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน และมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน 3,796 คน จากนักเรียนทั้งหมด 4,280 คน

“กทม.ได้กำหนดจุดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด ในระยะแรก 6 จุด ณ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ต.ค.64 มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีน 3,283 คน คิดเป็นร้อยละ 86 จากจำนวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนทั้งหมด จำนวน 3,796 คน ทั้งนี้ สำนักการศึกษาและหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ได้ร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีน และวิธีปฏิบัติตนหลังการฉีดวัคซีนให้นักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา กทม.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ส่วนการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน ได้ให้นักเรียนประเมินอาการไม่พึงประสงค์ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือรายงานสถานศึกษา เพื่อประสานสำนักอนามัย กทม. หากนักเรียนมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง” นายเกรียงไกร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์ ยื่นหนังสือเจ้าคณะภาค 1 หาข้อเท็จจริง-แจงเหตุ ‘พระธรรมรัตนาภรณ์’ โดนปลด
บทความถัดไปTWPC ติดโผหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน ตอกย้ำให้ความสำคัญกับทุกมิติ หนุนธุรกิจโตแกร่ง