ผู้ว่านนท์สั่งด่วนที่สุด เฝ้าระวังพายุดีเปรสชัน ​ระหว่าง​วันที่​ 10-11 ตุลาคมนี้

ผู้ว่านนท์สั่งด่วนที่สุด เฝ้าระวังพายุดีเปรสชัน ​ระหว่าง​วันที่​ 10-11 ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 8 ตุลาคมนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด ได้โทรสารกองอำนวย​การ​ป้อง​กันและ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​นนทบุรี ด่วนที่สุด​ ที่​ นบ​ (กปภจ)​ 0021/ว 3738 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 แจ้งเตือน พายุดีเปรสชัน ​ระหว่าง​วันที่​ 10 – 11 ตุลาคม​ 2564 ด่วนที่สุด จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรีนครและเมืองทุกแห่ง

ข้อความ ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) 1610/ว329 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 แจ้งว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 4(152/2564) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง โดยพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้น และเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณ ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 1. แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

2.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยง ในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้าง การรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

3. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน LineID@1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง และ Facebook “แก้วิกฤตน้ำท่วมนนท์”

4.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 5912471 โทรสาร 02 5912474 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วน ที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ลงชื่อ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พม. โดยการเคหะฯ บูรณาการความร่วมมือกับ รฟท. จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟท.
บทความถัดไป‘ธอส.’ ยืด 8 มาตรการ ช่วยลูกหนี้กระทบโควิดถึงสิ้นปี ลงทะเบียนภายใน 29 ต.ค. 64