‘กสม.’ ขอทุกฝ่าย ยุติรุนแรง ‘ม็อบดินแดง’ แนะ จริงใจ เปิดเวทีกลาง เจรจา-แก้ปัญหา

‘กสม.’ ขอทุกฝ่าย ยุติรุนแรง ‘ม็อบดินแดง’ แนะ จริงใจ เปิดเวทีกลาง เจรจา-แก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง มีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ปรากฏเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนายหนึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากปฏิบัติการควบคุมฝูงชนในการชุมนุมทางการเมืองบริเวณแยกดินแดงเมื่อคืนวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โดยที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ความรุนแรงเข้าปะทะกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนและผู้ชุมนุมบางส่วน ซึ่งยืดเยื้อมานานและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

กสม.จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกัน ดังนี้
1. ขอให้ผู้ชุมนุมใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธอย่างแท้จริง เพื่อให้ความสำคัญของข้อเรียกร้องถูกรับฟังและไม่มีเงื่อนไขใดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนในขั้นรุนแรง ขณะที่รัฐบาลต้องใช้แนวทางในการจัดการและควบคุมฝูงชนให้สอดคล้องกับหลักการสากลตามขั้นตอน ได้สัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยสงบกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงแบบแยกแยะ รวมทั้งใช้ความอดทนอดกลั้นในการรับฟังเสียงของผู้ที่เห็นต่าง

2. ขอให้ทุกฝ่ายสนับสนุนให้มีเวทีกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสพูดคุยกันและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงลง โดย กสม.พร้อมมีส่วนร่วมสนับสนุนในกระบวนการแสวงหาทางออกอย่างสันติ

ทั้งนี้ กสม.ขอขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติ ที่ได้ตอบรับข้อเสนอของ กสม. โดยได้ลงพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยย่านดินแดงเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมร่วมกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสร้างสรรค์ และยุติการใช้ความรุนแรงต่อกันทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียของทุกฝ่าย รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
8 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม นายวสันต์ ภัยหลักลี้ , น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม, นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายเทพฤทธิ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนชาวแฟลตดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุม และแสวงหาแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติในสถานการณ์การชุมนุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีหน่วยงานกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและจัดให้มีเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกฝ่ายต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้บุญ ยก 50 ร้านค้า  20 จังหวัด ขายอาหารเจ ราคาประหยัด
บทความถัดไปชาวน่านสุดทน! ศาลากลางหลังเก่าถูกทิ้งร้าง เป็นแหล่งมั่วสุม ถุงยางเกลื่อน วอนหน่วยงานปรับปรุง