กทม. ลดค่าเช่า 50% ตั้งแต่ เม.ย. 64 ช่วยปชช.ที่ได้รับผลกระทบโควิด

ผู้ว่าฯ ‘อัศวิน’ สั่งออกเกณฑ์ลดค่าเช่าพื้นที่ กทม.ช่วยปชช.รับผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของ กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ทั้งนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม.เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีนโยบายให้ กทม.บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 1.ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า รวมถึงค่าตอบแทนอย่างอื่นทำนองเดียวกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะบรรเทาลง ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ข้อ ได้แก่ 1.1 กรณีถูกสั่งปิดสถานที่โดยประกาศของ กทม. หรือถูกสั่งให้ปิดสถานที่โดยหน่วยงาน หรือส่วนราชการโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ยกเว้นค่าเช่า 1.2 กรณีนอกเหนือจากข้อ 1.1 ให้ปรับลดค่าเช่าร้อยละ 50

2.ให้หน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญาเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า โดยพิจารณาจาก 3 กรณี ได้แก่ 2.1 กรณีผู้เช่าที่ได้ชำระค่าเช่าของเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 ไปแล้ว และเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนถัดไปที่จะถึงกำหนดชำระ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าหรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กรณีที่มีการขอต่ออายุสัญญา แล้วแต่กรณี 2.2 กรณีผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 กรณีที่เข้าเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นหรือปรับลดค่าเช่า ให้ยกเว้นค่าเช่าหรือปรับลดค่าเช่าของเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 ในกรณีที่ได้รับการปรับลดค่าเช่า หากนำค่าเช่าส่วนที่ค้างชำระร้อยละ 50 มาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว 2.3 กรณีชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้คิดเป็นสัดส่วนของเดือนหรือวันที่ถูกปิด หรือได้รับผลกระทบ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี

และ 3.เลื่อนชำระค่าบำรุง กทม. รวมถึงค่าบำรุงอย่างอื่นทำนองเดียวกันซึ่งตามสัญญาที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น ค่าบำรุงโรงพยาบาล เป็นต้น ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ให้ได้รับยกเว้นค่าปรับ หากนำค่าบำรุง กทม.ที่ค้างชำระมาชำระก่อนหรือในวันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

Advertisement

“ทั้งนี้ ผู้เช่ารายใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการผู้บริหารสัญญา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง กทม. โทร 0-2224-8265 ในวันและเวลาราชการ” นายขจิตกล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image