เตือนนายจ้างระวังคนแอบอ้างเก็บเพิ่มค่าพาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นายจ้างสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ระวังผู้แอบอ้างเรียกรับเงินเพิ่มค่าหนังสือเดินทางแรงงานกัมพูชา หลังมีบุคคลอ้างว่าเป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้บริการนำจ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ผ่านการตรวจสัญชาติ โดยมีค่าบริการ 3,000-4,000 บาท/ เล่ม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ทางการกัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ
นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน แจ้งว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยให้บริการนำจ่ายหนังสือเดินทาง (Passport) ให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ผ่านการตรวจสัญชาติ โดยมีค่าบริการ 3,000-4,000 บาท/ เล่ม เป็นค่ามัดจำในวันแสดงเจตจำนงขอรับหนังสือเดินทาง 1,000.- บาท และจ่ายเพิ่มเติมอีก 3,000.- บาท ในวันรับหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่ทางการกัมพูชาได้มีหนังสือแจ้งให้กรมการจัดหางานทราบ
ทั้งนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ได้ทราบโดยทั่วกัน และอย่าได้หลงเชื่อการแอบอ้างของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบ หากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทางกรมการจัดหางานได้ดำเนินการเร่งรัดให้ทางการกัมพูชาส่งมอบเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) แก่แรงงานสัญชาติกัมพูชา หากทางการกัมพูชา กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการส่งมอบหนังสือเดินทาง (Passport) จะแจ้งให้ทราบต่อไป
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image