“ป.ป.ส.”ร่วมมือเพื่อนบ้าน-ประเทศพันธมิตร ลุยปราบยาเสพติดข้ามชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แถลงข่าวความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ พร้อมความคืบหน้าคดีต่างๆ ว่า ไทยมีเขตแดนติดกับแหล่งผลิตยาเสพติดสำคัญในสามเหลี่ยมทองคำ ประกอบกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเส้นทางการขนส่งที่สะดวกและทันสมัย ทั้งทางบกและทางอากาศ ทำให้เอื้อต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเข้ามาแสวงประโยชน์โดยใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านไปยังประเทศที่สาม เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์

“นโยบายของท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้ ป.ป.ส. ทำงานเชิงรุกสกัดกั้นและปรามปรามยาเสพติด สำคัญๆ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยใน 6 ประเทศภาคี คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม โดยแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 มีระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ่งในปี 2563 ยึดยาบ้า รวม 447 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 34 ตัน เฮโรอีน 3.8 ตัน คีตามีน 1.07 ตัน เคมีภัณฑ์ 257.3 ตัน”นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวอีกว่า โครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือของอาเซียน ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการ AIRPORT ITERDICTION TASK FORCE (AITF) และ SEAPORT ITERDICTION TASK FORCE (SITF) เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยในปี 2564 สามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมส่งออกต่างประเทศ เช่น ทางเรือ 7 คดี รวมปริมาณของกลางยาเสพติด ไอซ์ 85.6 กิโลกรัม เฮโรอีน 528 กิโลกรัม ส่วนขนส่งทางบก รวม 87 คดี รวมปริมาณของกลาง ไอซ์ 81 กิโลกรัม เฮโรอีน 39.4 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือของหน่วยปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อประสานการข่าว ประสานคดี และความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาและยาเสพติด ปัจจุบันมีอยู่ 25 ประเทศ อาทิ อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon