ยังไม่คลอด! คำสั่งรอง ผกก.-สว. วาระ 64 เลื่อนมีผลเป็น 7 ธ.ค. เหตุต้องปฏิบัติภารกิจคุมสอบตำรวจก่อน

ยังไม่คลอด! คำสั่งรอง ผกก.-สว. วาระ 64 เลื่อนมีผลเป็น 7 ธ.ค. เหตุต้องปฏิบัติภารกิจคุมสอบตำรวจก่อน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความ เลขที่ 0009.231/7864 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง จตช.และ รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อโปรดทราบ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ใจความว่า ตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/3599 ลง 18 พฤศจิกายน 64 แจ้งสั่งการ ตร. ลง 18 พฤศจิกายน 64 ที่กำหนดให้หน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. และ รอง ผกก. วาระประจำปี 2564 พร้อมกันใน 30 พฤศจิกายน 64 โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 1 ธันวาคม 64 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากวันมีผลบังคับใช้ของคำสั่งแต่งตั้งมีความกระชั้นชิด อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวม ประกอบกับ ตร. มีภารกิจจัดการทดสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 64 ซึ่งกระทบกับการจัดกำลังพลของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ในการควบคุมการทดสอบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตร. จึงมีบันทึกลง 29 พฤศจิกายน 64 ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันมีผลบังคับใช้ในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. และ รอง ผกก. วาระประจำปี 2564 จากเดิมให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 1 ธันวาคม 64 เปลี่ยนแปลงเป็นให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 7 ธันวาคม 64 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ระดับรอง ผบก.-สว. ขีดเส้นไว้ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายนของทุกปี แต่ล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผกก. – สว. ยังไม่มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์กองสารนิเทศ ตร. แต่อย่างใด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon