วิทยาศาสตร์ไทยจับมือเม็กซิโก ตั้งโรงงานผลิตแมลงวันผลไม้-อาหาร-เครื่องสำอาง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วท.ให้การต้อนรับนายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่เดินทางเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของทั้งสองประเทศ

นายพิเชฐกล่าวว่า ได้มีการหารือประเด็นหลักๆ ที่มองว่าทั้งไทยและเม็กซิโกพร้อมเดินหน้าได้ทันทีมี 4 เรื่อง คือ การร่วมมือด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตแมลงวันผลไม้ เนื่องจากเม็กซิโกมีความก้าวหน้าด้านโรงงานฉายรังสีเพื่อทำหมันแมลง โดยไทยจะร่วมมือด้านการบริหารจัดการโรงงานผลิตแมลงวันผลไม้ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสีและการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เครื่องสำอาง และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในงานตามอาณัติของคณะกรรมการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากศักยภาพและความพร้อมของเม็กซิโกมีในหลายด้าน ด้านแรก คือ ความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประมง อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนไทยมีความก้าวหน้าด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปอาหาร ด้านที่ 2 คือ การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และด้านที่ 3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเม็กซิโกให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะภูมิอากาศและเป็นเมืองตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาทางมลพิษทางอากาศมาแล้ว

นายพิเชฐกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สิ่งที่เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับเม็กซิโก ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) อีกเรื่อง คือ การร่วมผลักดันนโยบายและมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา วทน. ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) อย่างเม็กซิโกและประเทศไทยให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ ตลอดจนการให้ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image