ว่างงานฟังทางนี้! กทม.รับสมัครหลายอัตรา สำนักการแพทย์ 4 ตำแหน่ง และสำนักงานเขตหลักสี่อีก 29 อัตรา  

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา สำนักการแพทย์ 4 ตำแหน่ง สำนักงานเขตหลักสี่อีก 29 อัตรา

นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างเทคนิค) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค.65 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2180 0201-3

สำนักงานเขตหลักสี่ ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศสำนักงานเขตหลักสี่ ลงวันที่ 24 พ.ย.64 ซึ่งได้กำหนดระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.64 จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 29 อัตรา ได้แก่ 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 3 อัตรา 2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

Advertisement

5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 8 อัตรา 6. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 7 อัตรา 7. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ประจำเรือเก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 8. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 9. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานประจำ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา 11. ตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 2 อัตรา 12. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถรีไซเคิล) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 13. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จึงขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 64 ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2982 2081 – 2 ต่อ 7411 – 3

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image