สปส.เตือน ผู้ประกันตนใช้สิทธิไม่ครบ 900 บาท อย่าลืมใช้จนครบปีต่อปี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประกันสังคม ได้เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนกรณีทันตกรรมโดยเพิ่มวงเงินค่าถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด จาก 600 บาทต่อปี เป็น 900 บาทต่อปี และคณะกรรมการการแพทย์ได้ออกประกาศโดยมีบัญชีแนบท้ายซึ่งอิงตามราคากลางของสถาบันทันตกรรมเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา โดยนพ.ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533  ส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ในวงเงิน 900 บาทต่อปี ตั้งแต่วันนี้เป้นต้นไป

“ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีประกาศคำสั่งเดิมให้ใช้ 900 บาทแต่ตามอัตราที่กำหนด โดยประกาศเดิมให้ใช้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น  ซึ่งหากผู้ประกันตนใช้สิทธิเบิกประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ 900 บาท มีสิทธิเข้ารับการรักษาใน 4 กรณีข้างต้นและสามารถเบิกประโยชน์ทดแทน ส่วนต่างที่เหลือได้จนครบตามสิทธิ ทั้งนี้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมที่คงเหลือไม่สามารถยกยอด ไปใช้ในปีถัดไปได้ ดังนั้นผู้ประกันตนต้องหมั่นดูแลสุขภาพในช่องปาก และเบิกค่ารักษาตามสิทธิภายใน รอบปีปฏิทินหรือปีต่อปี”นพ.สุรเดช กล่าว

เลขาธิการ สปส. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด กับสถานพยาบาล/คลินิก ที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกับ สำนักงานประกันสังคมโดยผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะส่วนที่เกิน 900 บาท และให้สถานพยาบาล/คลินิก เบิกค่าบริการทางการแพทย์กับสำนักงานประกันสังคมได้ไม่เกิน 900 บาท สำหรับรายชื่อสถานพยาบาล/คลินิก ที่ร่วมโครงการนำร่องไม่สำรองจ่ายนั้น  สามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม โทร.1506 หรือ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/namehospital59.pdf

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทนาย’หลวงพี่แป๊ะ’ยื่นเอกสารคำเบิกความให้’ดีเอสไอ’เอาผิดกับผู้ขายรถโบราณ’สมเด็จช่วง’
บทความถัดไปผู้อพยพจมน้ำนอกชายฝั่งลิเบียดับแล้วอย่างน้อย 28 ราย