“พิเชฐ” แจงเหตุยุบ “สภาวิจัยแห่งชาติ” นายกฯ ตู่หวังงานวิจัยพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึงกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 2557 ตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมยุบคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการว่า อยากเห็นการพัฒนาประเทศโดยการใช้ผลงานด้านการวิจัยหรือการพัฒนาประเทศโดยใช้นวัตกรรมให้มากขึ้นให้มากขึ้น แล้วทำให้การวิจัยเกิดความสมฤทธิ์ผลที่เป็นจริง และขอให้บูรณาการการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากนั้นจึงได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำในการปฏิรูปโครงสร้าง ซึ่งเป็นที่มาของ ม.44 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม

“การยุบคณะกรรมการสภา โดยให้คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โอนไปทำหน้าที่เลขานุการ ร่วมของสภานโยบายฯ ส่วนคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมฯ ถูกยุบไปหลังจากทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ 3 ชุดถูกยุบเพราะนายกฯ เป็นประธานทั้งหมด และการจัดตั้งสภาใหม่จะทำให้เกิดเอกภาพจากการจัดระเบียบครั้งนี้ โครงสร้างนี้ต้องการใช้มีเอกภาพและมีบูรณาการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่รู้และไม่รู้มาร่วมวงจร คาดว่าเมื่อมีการประชุมครั้งแรกๆ ของสภาก็คงจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการและสำนักงานที่เกี่ยวข้อง และหลักการสำคัญคือต้องเป็นการวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย” นายพิเชฐ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image