จิสด้าเปิดชัดๆ ภาพดาวเทียม พบคราบน้ำมันแผ่เข้าหาดแม่รำพึง 4.2 หมื่นไร่

จิสด้าเปิดชัดๆ ภาพดาวเทียม พบคราบน้ำมันแผ่เข้าหาดแม่รำพึง 4.2 หมื่นไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) ใช้ภาพจากดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565  “ล่าสุดพบคราบน้ำมันลอยแผ่เป็นบริเวณกว้าง และมีบางส่วนเคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึง (กรอบสีแดง กรอบสีเหลือง และเส้นสีม่วง ดังแสดงในภาพ) คิดเป็นพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร (42,673 ไร่)

โดยแบ่งเป็น 2 พื้นที่คือ พื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม (Sheen oil หรือ Thin oil) (กรอบสีแดง) คิดเป็นพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร (32,478 ไร่) และพื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะความหนา (Thick Oil) (แสดงในพื้นที่กรอบสีเหลือง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร (10,195 ไร่) ซึ่งคราบน้ำมันดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึงแล้ว คิดเป็นความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร (เส้นสีม่วง) ในขณะที่กลุ่มคราบน้ำมันยังห่างจากเกาะเสม็ดประมาณ 7 กิโลเมตร”

โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์นี้ทาง GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อวางแผน ติดตาม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากคราบน้ำมันต่อไป

ปัญหาภัยพิบัติและมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon