ผู้ปกครองระวัง! ช่วงออกพรรษา เด็กบาดเจ็บประทัด ดอกไม้ไฟ พลุพุ่ง เฉพาะวันเดียวเจ็บเฉลี่ย 24 ราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกช่วงเทศกาลออกพรรษาในหลายจังหวัดมักมีร้านค้านำดอกไม้ไฟ ประทัด และพลุ มาจำหน่ายจำนวนมาก เนื่องจากประชาชนนิยมการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว ซึ่งในประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ จะมีส่วนประกอบที่เป็นวัตถุระเบิดสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โดยหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ได้รับอันตรายจากการจุดดอกไม้ไฟ จำนวนไม่น้อย ที่ต้องระวังคือ เด็กๆจะซื้อมาเล่นโดยขาดความระมัดระวังและอาจได้รับอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บและอาจสูญเสียอวัยวะสำคัญได้ จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลวหรือสะเก็ดดอกไม้ไฟหรือพลุ จากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ 33 แห่ง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2554–2558 มีจำนวน 3,326 ราย พบเฉลี่ยปีละ 665 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 10 ราย ล่าสุดในปี 2558 มีผู้บาดเจ็บ 532 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 93.23 กลุ่มอายุที่พบบ่อยคือ 15-19 ปี หรือร้อยละ 13.16 รองลงมาคือ อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือร้อยละ 12.41 และอายุ 20-24 ปี คือ ร้อยละ 11.65

“ยังพบว่าในช่วง 5 ปี เทศกาลที่เกิดเหตุสูงสุดคือ วันขึ้นปีใหม่พบผู้บาดเจ็บ 336 ราย รองลงมาคือ วันส่งท้ายปีเก่า 202 ราย วันออกพรรษา 135 ราย และวันลอยกระทง 109 ราย เฉพาะวันออกพรรษาวันเดียวมีผู้บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ปี 2554-2558 ดังนี้ 29, 38, 14, 30 และ 24 ราย ตามลำดับ สำหรับสถานที่เกิดเหตุเป็นบ้านและบริเวณบ้านมากที่สุดร้อยละ 68.05 รองลงมาคือ นา ไร่ สวน ร้อยละ 16.92 ส่วนอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดในปี 2558 คือ มือและข้อมือ ร้อยละ 32 รองลงมาคือบริเวณดวงตาร้อยละ 13 และบริเวณศีรษะ ร้อยละ 2 และมีผู้บาดเจ็บดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยถึงร้อยละ 22” นพ.เจษฎา กล่าว และว่า จากข้อมูลพบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนน่าเป็นห่วงที่สุด เพราะอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซื้อประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ มาจุดเล่นเองตามลำพังหรือในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือ ให้ผู้ปกครองสอนเด็กว่าประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุไม่ใช่ของเล่นและเป็นอันตรายสำหรับเด็ก และห้ามเด็กจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ เองเด็ดขาด หากมีการจุดไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณนั้นๆรวมถึงผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คำแนะนำการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยในการเล่นควรปฏิบัติดังนี้ 1.ต้องอ่านคำแนะนำก่อนจุดชนวน ซึ่งการจุดชนวนต้องจุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 2.เล่นในบริเวณที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง และหลีกเลี่ยงการเล่นใกล้บริเวณบ้านเรือน ใบไม้แห้ง วัตถุไวไฟ แนวสายไฟฟ้า 3.ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย 4.ควรเตรียมภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เล่น เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ดับเพลิงที่จุดแล้วไม่ติด และ 5.ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาเล่นเพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ง่าย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image