เปิดเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ “ศิริราช-พระบรมมหาราชวัง”นครบาลปิดถนนชั่วคราว

เมื่อวันที่14ตุลาคม พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตรรักษาราชการแทนรองผบู้ญัชาการตารวจนครบาลรับผิดชอบงาน จราจร เปิดเผยว่า กองบัญ ชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมเส้นทาง การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ในพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จะมีการเคลื่อนพระบรมศพออก จากโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาประมาณ 13.00 น.วันนี้มาประดิษฐานพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ กล่าวว่า จะมีการเคลื่อนขบวนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราช ใช้เส้นทางถนนอรุณอัมรินทร์ ข้ามสะพาน พระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าหน้าถนนราชดำเนินใน ถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช เข้าทางประตูเทวาภิรมณ์ พระบรมมหาราชวัง โดยตลอดเส้นทางที่เคลื่อนขบวนผ่านนั้นจะมีการปิดการจราจรชั่วคราวในเส้นทางดังกล่าวและเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนท่ีประสงค์มาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และรักษาความปลอดภัย อาจพิจารณาปิดการจราจรเพิ่มเติมถัดไปอีกหน่ึงทางแยกจากเส้นทางเสด็จ

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนท่ีจะเดินทางมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย ในระหว่างท่ีขบวนเคลื่อนผ่านน้ัน ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์และร่วมไว้อาลัยอย่างสงบ เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image