คร.ยืนยันผลตรวจทารกอีก 2 รายไม่พบเชื้อซิกา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) ว่า ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำให้ยุงลายมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคที่มาจากยุงลายเพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกัน ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา อย่างไรก็ตาม จากที่กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มาจากยุงลายเพิ่มขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันกำจัดเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว รวมถึงเข้าใจและไม่รังเกียจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพราะปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่มีรายงานการติดต่อจากการสัมผัส และไม่สามารถติดต่อทางลมหายใจ

นพ.เจษฎากล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา มีการตรวจหาเชื้อไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการตรวจไปแล้ว 13,000 ตัวอย่าง โดยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ตุลาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 520 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 ตุลาคม 2559) พบผู้ป่วยรายใหม่ 79 ราย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์มีความใกล้เคียงกัน และสามารถควบคุมโรคได้ โดยพบผู้ป่วยในบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น สำหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 57 ราย คลอดแล้ว 12 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ

“กรณีหญิงตั้งครรภ์อีกรายที่ผลการตรวจอัลตราซาวด์สงสัยภาวะศีรษะเล็ก กับหญิงท้องที่คลอดทารกศีรษะเล็ก แต่ผลตรวจยังไม่ยืนยันนั้น ล่าสุดหญิงที่ตั้งครรภ์และอัลตราซาวด์สงสัย ได้คลอดทารกแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลการตรวจทารกแรกเกิดเบื้องต้น มีอาการปกติและไม่เข้าเกณฑ์ศีรษะเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม จะมีการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งและติดตามทารกรายนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป ส่วนเด็กทารกศีรษะเล็กรายที่ 3 ตามที่เป็นข่าวผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสซิกา จึงน่าจะเป็นภาวะศีรษะเล็กจากสาเหตุอื่น สรุปการเฝ้าระวังและสอบสวนทารกศีรษะเล็กนั้น ยืนยันพบทารกมีภาวะศีรษะเล็กจากการติดเชื้อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา 2 รายในไทย” นพ.เจษฎากล่าว


อธิบดี คร.กล่าวว่า สำหรับคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงของหญิงตั้งครรภ์นั้น ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากได้รับการประเมินด้านประสิทธิภาพแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ไล่แมลงชนิดสารธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ถี่เกินไป รวมถึงไม่ควรใช้บริเวณผิวหนังส่วนที่มีเสื้อผ้าปกคลุมไว้แล้ว กรณีใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดด ควรทาผลิตภัณฑ์กันแดดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปัจจุบันพบผู้ป่วย 47,649 ราย เสียชีวิต 38 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,305 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้แก่ สงขลา พัทลุง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และปัตตานี สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ยังคงมีจำนวนผู้ป่วย 13 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422