สธ.จ่อออกกฎหมายคุมมาตรฐาน ‘ฟิตเนส’ เตรียมถกผู้ประกอบการ18 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจฟิตเนสต้องถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การมีสุขภาพดีเป็นหัวใจสำคัญของการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ฟิตเนสจึงยังเป็นกิจการที่ได้รับความนิยม โรคระบาดจะกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการฟิตเนสต้องยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการอีกครั้ง โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างเคร่งครัด และในระยะยาวจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่เข้ามากำกับ ดูแลเรื่องคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เพราะเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนโดยตรง

“ที่ผ่านมาอาจพบปัญหา เช่น สถานที่ให้บริการมีความแออัด ไม่สะดวกสบาย เครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่เพียงพอ เก่า ชำรุด ไม่สะอาด เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บได้ในขณะออกกำลังกาย หรือบางแห่งไม่มีเทรนเนอร์ หรือมีแต่ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ถูกต้อง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยและความสะอาดอย่างเพียงพอ จึงเกิดปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก” นพ.ธเรศกล่าว

อธิบดีสบส. กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่กำกับดูแลกิจการฟิตเนส ดังนั้น เพื่อให้กิจการฟิตเนสดำเนินการบนมาตรฐานเดียวกัน มีการให้บริการโดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรม เพื่อคอยให้คำแนะนำและดูแลวิธีการออกกำลังกายได้ถูกต้องและปลอดภัย สบส. ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จึงเสนอให้ฟิตเนส เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอื่นๆ ตามมาตรา 3 (3) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. เปิดเผยว่า สบส.ได้จัดทำร่างกฎกระทรวง “กิจการสถานออกกำลังกาย(ฟิตเนส)” ขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ และการกำหนดค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี โดยจะมีผู้แทนจากกิจการฟิตเนสร่วมอภิปรายบนเวทีด้วย ทั้งนี้ สบส. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกฎหมาย และร่วมพัฒนามาตรฐานกิจการฟิตเนสไปด้วยกัน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่แบบฟอร์มในคิวอาร์โค้ดบนเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรม สบส. 1426

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon