“พิเชฐ” นำทีม วท. ร่วมประชุมวิทยาศาสตร์อาเซียนที่กัมพูชา

วันที่ 26 ตุลาคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของ วท. มีกำหนดเดินทางไปร่วม “การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 71 (The 71st ASEAN Committee on Science and Technology: ASEAN COST -71) และ “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการ” ครั้งที่ 9 (The 9th Informal ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology: IAMMST-9) ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม ณ เมืองเสียมราช ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้แทนรัฐบาลจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย เข้าร่วมด้วย

“การประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในเวทีอาเซียน และผลักดันกิจกรรมผ่านโครงการที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2560 นี้ วท. ได้เตรียมตั้งงบประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม วทน. สู่อาเซียน และผลักดันให้เกิดการลงทุนร่วมกันจากสมาชิกกลุ่มประเทศ CLMVT อันได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย จากคู่เจรจาในภูมิภาคต่าง ๆ และจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยเราพร้อมที่จะเป็นประตูเพื่อเชื่อมสู่อาเซียน เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุน รวมถึงให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเก่งของอาเซียนเพื่อให้มีโอกาสมาศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังยินดีที่จะประสานงาน เพื่อรับนักวิจัยที่มีความสามารถจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาทำงานกับภาคอุตสาหกรรมและภาพการผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านโครงการ “อาเซียน ทาเลนท์ โมบิลิตี้” (Asean Talent Mobility) เพื่อให้การเคลื่อนย้ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยอาจจะมีการทำวีซ่านักวิจัยในการเคลื่อนย้ายการทำงานไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา วทน. ของอาเซียนให้เข้มแข็งต่อไป” นายพิเชฐ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้มีเครือข่ายและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศสมาชิกอาเซียน กำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินความร่วมมือของคณะอนุกรรมการอาเซียนใน 9 คณะ คณะที่ปรึกษาด้านแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะที่ปรึกษากองทุนวิทยาศาสตร์อาเซียน การดำเนินความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมติของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมามีการประชุมมาแล้ว 70 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานทีมแพทย์ – อาหารกลางวัน แก่พสกนิกรที่มาสักการะพระบรมศพ
บทความถัดไปอย. เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด อนุญาตนำพืช ‘กระท่อม’ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์