นครปฐม ร่วมบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร จุดเทียนสว่างไสวรอบพระปฐมเจดีย์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพะปฐมเจดีย์ ราชวมหาวิหาร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดนครปฐม บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร15วันถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เวลา 17.00น. เสวนาธรรม ตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม มีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร พระศากวงศ์วิสุทธิ์ วัดบวรนิเวศน์วิหาร นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศครปฐม นางยุพิน ดุษศิยามี อดีตผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ จริยธรรมจังหวัดนครปฐม
นครปฐมกลางวัน
พระพรหมเวที กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระกาศปฐมบรมราชโองการไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม. ธรรมของพนะองค์ท่านคือ เมตตาธรรม ความรักปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข  มีความรักที่จะปรารถนาให้ประชากร มีความสุข ทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินทรง ยากเห็นความสามัคคี ความสามัคคีที่พระองค์อยากเห็น คือการให้อภัยซึ่งกันและกันพระเจ้าอยู่หัวให้อภัยตลอด เช่นพระราชทานอภัยโทษ เป็นต้น คือเมตตาธรรม จะครองแผ่นดินโดยธรรม นั่นเอง
พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครปฐม 21 ครั้ง แต่ที่เสด็จมาองค์พระปฐมเจดีย์ มีเมื่อ พ.ศ.2497 ทรงเสด็จมาทอดผ้าพระกฐินฯ พ.ศ.2499 พระองค์ทรงผนวช ได้มาเวียนเทียน รอบองค์พระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2502 เข้าพรรษา ทรงมา เวียนเทียน ปลูกต้นราชพฤกษ์ 2ต้น พ.ศ.2505 วิสาขบูชาพ.ศ. 2521  รงเสด็จมาประกอบพิธีทอดกฐินหลวง และพ.ศ.2545 เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ
พระพรหมเวที กล่าวและว่า เมื่อครั้งล่าสุด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงตรัสกับอาตมา สั้นว่า “สะอาดดี ” อาจมานั้นฟังแล้วขนลุก สงสัยว่าพระองค์คงชมว่า วิหารสะอาด เขตวัดสะอาด นึกได้เท่านั้น เมื่อครั้นได้สนทนากับผู้ใหญ่ในวังฯ   ท่านว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตรัสลึกถึง คนทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คนในจังหวัดนครปฐมซื้อสัตย์สุจริต สะอาดใจ ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เสียสละ นั่นเอง
นครปฐม04
นครปฐม

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image