เดินหน้าค้าน ! สมัชชาแม่น้ำ-อิโคโมสไทย-สมาคมเรือไทยพบสนช.แจงผลกระทบโครงการทางเลียบเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่อาคารรัฐสภา 2 เวลา 9.00-12.00 น. กลุ่มสมัชชาแม่น้ำ นำโดยนายยศพล บุญสม ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อทักท้วงโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษา นำโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ทำการสำรวจศึกษาและออกแบบแผนแม่บทโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระราม 7 – สุดเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะทาง 57 กม.) และจากสะพานพระราม 7 – สะพานพระปิ่นเกล้า (ระยะทาง 14 กม.) โดยเป็นโครงการระยะนำร่องในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งใช้เวลาศึกษาออกแบบทั้งสิ้น 7 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 และได้มีการส่งมอบรายละเอียดผลการศึกษาการออกแบบแผนแม่บทโครงการให้แก่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

สมัชชาแม่น้ำ ( River Assembly) ได้ยื่นหนังสือขอเข้าชี้แจงข้อมูลบทวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (Chao Phraya for All) ต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมในทุกด้าน โดยทางประธานคณะกรรมาธิการฯ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ได้ให้ทางสมัชชาแม่น้ำ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจงผลกระทบและข้อมูลของโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สมัชชาแม่น้ำ02

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสมัชชาแม่น้ำ 4 ราย ได้แก่ นางปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส  กรรมการบริหารสมาคมอิโคโมสไทย, นายสุธีย์ สุภาพร ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเรือไทย, นายยศพล บุญสม ผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ และนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี เจ้าของโรงแรมเดอะสยาม   โดยมีการเสนอข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ  สภาพปัญหาปัจจุบันของแม่น้ำแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางเดินริมน้ำที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน กับปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อมูลโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับรูปแบบที่จะเกิดขึ้น และประเด็นทักท้วงด้านนโยบาย ด้านกระบวนการที่อธิบายถึงกระบวนการทำแผนแม่บทคู่ขนานกับการออกแบบรายละเอียด เช่น นโยบายมีธงที่ตั้งไว้อยู่แล้ว รวมถึงการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่กว้างขวางพอ เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญซึ่งมีผลกระทบในวงกว้างและการตั้งคำถามปลายปิดในการรับฟังความเห็นจากประชาชนทำให้ขาดทางเลือกในการพัฒนา และประเด็นด้านรูปแบบการพัฒนา เช่น รูปแบบทางเดินริมน้ำนี้จะทำให้แม่น้ำแคบลง อาจส่งผลกระทบต่อด้านชลศาสตร์และการเดินเรือ เนื่องจากกระแสน้ำจะไหลแรงขึ้นและจะเกิดการกัดเซาะรอบตอม่อของโครงสร้างทางเลียบที่จะสร้างตะกอนทับถมมากขึ้นบริเวณกลางลำน้ำ อีกทั้งรูปแบบของทางเดินริมน้ำนั้น จะทำลายภูมิทัศน์เดิม ทำลายวิถีชุมชนริมน้ำ ทำลายอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ โดยในตอนท้ายได้กล่าวถึงเป้าหมายและข้อเสนอ ให้เกิดการร่วมคิดร่วมสร้างทิศทางการพัฒนาร่วมกับประชาชน คำนึงถึงผลกระทบให้รอบด้าน เพื่อนำมาซึ่งทางเลือกในการพัฒนาที่หลากหลายและป้องกันปัญหาที่จะเกิดในอนาคต

สมัชชาแม่น้ำ01

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พาณิชย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บทความถัดไปใจชื้น! ‘นุช สุทัตตา’ สลัดอาการเจ็บข้อเท้าขวาพร้อมเรียกความฟิตช่วยตบสาว’บางกอกกล๊าส