รองปลัด กทม. เปิดโครงการ ‘แขวงบางระมาด รักษ์คลองบ้านไทร’ ผนึกเครือข่ายพายเรือเก็บขยะ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 06.45 น. ที่ลานพิธีข้างโบสถ์หลังเก่า วัดจำปา แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการ “แขวงบางระมาด รักษ์คลองบ้านไทร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พระครูสุนทรจริยาภิรม เจ้าอาวาสวัดจำปา นางลักขณา ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ผู้นำชุมชนแขวงบางระมาด 10 ชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้แทนภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สภาองค์กรชุมชน ร่วมกิจกรรม

นางสุธาทิพย์กล่าวว่า ที่ผ่านมาปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่า แม่น้ำ ลำคลอง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราละเลยการดูแลและรักษาธรรมชาติ เช่น การรุกล้ำพื้นที่สีเขียว การทิ้งขยะมูลฝอยของเสียต่างๆ ลงแม่น้ำลำคลอง ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัด “โครงการแขวงบางระมาด รักษ์คลองบ้านไทร” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองบ้านไทร ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองบ้านไทร เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน วิถีชีวิต วิถีถิ่นไทย ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนในชุมชนอนุรักษ์สายน้ำคลองบ้านไทรให้คงสภาพที่สมบูรณ์

Advertisement

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบทุนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 10 ทุน เทน้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลลงในลำคลองบ้านไทร กิจกรรมพายเรือไม้เก็บขยะคลองบ้านไทรคลองบ้านไทร บริเวณท่าน้ำวัดจำปา ระยะทาง 1 กม. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบความสุขให้เด็กในชุมชน เช่น เด็กๆ ในชุมชนสาธิตการปรุงอาหารคาว หวาน โดยใช้วัตถุดิบในชุมชน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสวน ร.3 ภายในวัดจำปา กิจกรรมการละเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) นักศึกษา จาก กศน. และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลดน้อยลง และด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและอุดมสมบูรณ์ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ นำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image