ชัชชาติ ชนหมัดหลากภาคีเครือข่าย ปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ สวนจตุจักร

ชัชชาติ สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ ณ สวนจตุจักร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยสถานกงสุลสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย คณะผู้แทนหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 และหอการค้าอินเดีย-ไทย (ITCC) เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ สวนจตุจักร เขตจตุจักร

โดยนายชัชชาติ ได้ร่วมกับสถานกงสุลสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย ปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเบลารุส (สถาปนาความสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2535) และเพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น

ต่อมา ได้ร่วมกับคณะผู้แทนกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร ปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ จำนวน 299 ต้น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีให้กับเมืองต่อไป

จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้ร่วมกับหอการค้าอินเดีย-ไทย ปลูกต้นสะเดา จำนวน 2 ต้น เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น และเนื่องในโอกาสเทศกาลดีปาวลี (Deepawali) ระหว่างวันที่ 21-23 ต.ค. 65

สำหรับวิธีเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เข้าร่วมแบบหน่วยงาน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ) ลงทะเบียนในแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ bkk1milliontrees.com ศูนย์รายงานการปลูกต้นไม้ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริจาคกล้าไม้ และจองซื้อกล้าไม้ 2. รายบุคคล ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยการเพิ่มเพื่อนในไลน์ @tomorrowtree ลงมือปลูกต้นไม้และบันทึกผลในปลูกอนาคต ซึ่งปัจจุบันมียอดจองปลูกต้นไม้จากศูนย์รายงานการปลูกต้นไม้ จำนวน 1,641,310 ต้น

โดยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนจตุจักรวันนี้มี นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุส ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ นาย Ravi Sehgal ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย พร้อมคณะ ผู้แทนหลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image