คพ. ติวเข้ม กรมอุทยานฯ จัดการขยะมูลฝอย-น้ำเสีย นำร่อง 10 อุทยานแห่งชาติ

นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดี คพ. เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช (อส.) จัดการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ นำร่อง 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ มีแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย ไปจนถึงการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ปลายทาง อย่างถูกหลักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาโดยใช้เตาเผาที่ถูกหลักสุขาภิบาล การแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง (RDF) หรือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายสุวรรณ กล่าวว่า ในส่วนการจัดการน้ำเสียมีแนวทางการดำเนินงาน คือ เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ครัวเรือนติดตั้งบ่อเกรอะ – บ่อซึม หรือระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูป ร้านอาหาร มีการติดตั้งถังดักไขมันจากการประกอบอาหารและการล้างภาชนะ แล้วนำน้ำไปบำบัดต่อด้วยบ่อเกรอะ บ่อกรอง และบ่อซึม สำรวจ ประเมิน พร้อมจัดทำทะเบียนแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อใช้ในการรณรงค์ สำหรับจัดการน้ำเสียชุมชน จะมีการรณรงค์ อบรม และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บ้านเรือน ติดตั้งและดูแลถังดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมอยู่แล้ว ให้ปรับปรุงระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้มีการเตรียมความพร้อมการขอรับสนับสนุนงบประมาณ และการยอมรับและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดการน้ำเสียเพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงทะเล ทั้งนี้ การจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติ ที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวชาติพันธุ์ไทยดำ จ.นครปฐม สักการะพระบรมศพ จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลที่ชุมชน 30 วัน
บทความถัดไปตร.ชี้จับ ‘ธัมมชโย’ ต้องดูเหมาะสม ไม่ป่วนทำสถานการณ์บานปลาย