328ลูกจ้างเจียระไนเพชร เฮ! กรมสวัสดิการฯช่วยเจรจารับเงินชดเชยกว่า 30 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท ออคิดไดมอนด์ โพลิชชิ่งเวอร์คส์ จำกัด จ.ปทุมธานี จำนวน 328 คน ที่ถูกเลิกจ้างและนายจ้างได้ค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายจ้างประสบปัญหาขาดทุนจนต้องปิดกิจการและไม่ได้จ่ายค่าจ้าง ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินอื่นๆ ให้กับลูกจ้าง ต่อมาลูกจ้างได้ยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิตามกฎหมาย ต่อมานายจ้างได้จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยการเลิกจ้าง รวมถึงเงินโบนัสให้กับลูกจ้าง จำนวน 328 คน รวมเป็นเงิน 31,674,427 บาท

นายสุเมธ กล่าวอีกว่า สำหรับลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงาน สามารถสอบถามหรือยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร เขต 1-10 สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1546

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon