ลุยเนรมิต ‘ถนนสวย’ ปลูกต้นไม้เขียวขจี พระราม 2 บางบอนเชื่อมบางขุนเทียน ทวีวัฒนาร่วมด้วย

กทม.ปลูกต้นไม้ถนนสวยพระราม 2 ซอย 82 เชื่อมต่อ 2 ย่าน เชื่อมผ่าน 2 เขต บางบอน-บางขุนเทียน ด้านรองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนทวีวัฒนา

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปลูกต้นไม้โครงการถนนสวย บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 เขตบางบอน และบริเวณทางเท้าใกล้ทางรถไฟสถานีรางโพธิ์ เขตบางขุนเทียน

โครงการถนนสวย ถนนพระรามที่ 2 ซอย 82 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ไป –กลับ ทางกว้าง 20 เมตร ความยาว 1,849 เมตร ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 3.69 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อ 2 ย่าน เชื่อมผ่าน 2 เขต (เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน) เชื่อมโยงโครงข่ายถนนพระรามที่ 2 และถนนเอกชัย รวมถึงเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ ห้องสมุดประชาชนเขตบางบอน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (สวน 9 เนิน) โดยดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดแนว รูปแบบการจัดแปลงปลูก 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ขนาด 6 เมตร x 80 เซนติเมตร และขนาด 3 เมตร x 80 เซนติเมตร โดยปลูกต้นทองอุไร ต้นชะแมบทอง ต้นอินทนิลน้ำ ต้นหลิวไต้หวัน และต้นคลอเดีย แบ่งเป็นเขตบางขุนเทียน จำนวน 71 แปลง 3,061 ต้น เขตบางบอน จำนวน 109 แปลง 6,076 ต้น รวมทั้งสิ้น 180 แปลง 9,137 ต้น โดยปลูกในพื้นที่เขตบางขุนเทียน รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อพื้นที่เขตบางบอน ปลูกรวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ผ่านแนวคิดให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความสวยงาม ความทนทาน และความร่มรื่น อีกทั้งให้ง่ายต่อการดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมืออย่างดี จากทั้ง 2 เขต เพื่อเชื่อมโยงย่านทั้ง 2 เข้าด้วยกัน เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อต่อระหว่างเขตบางบอนและเขตบางขุนเทียน

ในการปลูกต้นไม้วันนี้มี นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสารัช ม่วงศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางบอน เขตบางขุนเทียน สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คณะกรรมการชุมชนสถานีรางโพธิ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

Advertisement

ต่อมา เวลา 15.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้ถนนสวย ถนนทวีวัฒนา (ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ถึงจุดสิ้นสุดเขตทวีวัฒนาเชื่อมต่อเขตหนองแขม) โดยเขตทวีวัฒนาร่วมกับเขตหนองแขม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถนนสวยเชื่อมต่อกับเขตที่มีถนนเส้นเดียวกัน ซึ่งเขตทวีวัฒนาดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น และต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 100 ต้น บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนาไปจนถึงจุดสิ้นสุดเขตทวีวัฒนาเชื่อมต่อเขตหนองแขม เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม จากนั้นร่วมเทน้ำหมักชีวภาพเพิ่มจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ และรณรงค์พื้นที่ปลอดโฟม เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

ในการนี้มี นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

 

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image