สงขลาประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด หลังโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดหนักในสัตว์กีบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศให้ จ.สงขลา ‘เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาด’ เนื่องจากในท้องที่ อ.สทิงพระ อ.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่  และ อ.สะเดา ได้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง ที่สามารถติดต่อในสัตว์กีบทุกชนิด ไม่ว่าจะโค กระบือ แพะ แกะ หมูป่า กวาง และสุกร  โดยประกาศมีดังนี้…

“ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ชนิดโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมู่ป่า และกวาง และน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือเอ็มบริโอของสัตว์เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตรหรือสัตวแพทย์ภายในเวลา ๑๒ ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตาย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณ”

นายวีรชัย แสงอรุณวิโรจน์ ปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลาเปิดเผยว่าจากการรายงานได้พบว่าโรคปากเท้าเปื่อยเกิดระบาดในพื้นที่บางส่วนของ จ.สงขลา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด จึงต้องมีการตั้งด่านตรวจของด่านกักสัตว์ปาดังเบซาร์ สะเดา ท่าเรือน้ำลึกและด่านกักสัตว์ประกอบ

บทความก่อนหน้านี้พสกนิกรทั่วไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน แห่งการสวรรคต
บทความถัดไปนทท.หมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากค่าที่พักรีสอร์ตเขาค้อ-ภูทับเบิก เหตุไม่มีใบอนุญาต