“พิเชฐ” นำทีมถกความมั่นคงทางนิวเคลียร์ร่วมกับ 140 ประเทศที่เวียนนา

วันที่ 3 ธันวาคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) นำคณะผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม ณ ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ ไอเออีเอ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ร่วมกับประเทศสมาชิกอีกกว่า 140 ประเทศ พร้อมแสดงเจตนารมณ์เสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางนิวเคลียร์และใช้ในทางสันติ

นาย พิเชฐฯ เปิดเผยว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก่อตั้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือไอเออีเอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 โดยหน่วยงานนี้ถือเป็นทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการตรวจพิสูจน์นิวเคลียร์ ความปลอดภัยนิวเคลียร์ และส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ซึ่งตลอดระยะเวลา 59 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและดำเนินการตามพันธกรณีกับไอเออีเอ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเสมอมา

สำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม มีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิก 140 ประเทศมาเข้าร่วมประชุม จะเป็นการแสดงบทบาทและจุดยืนของไทยในการให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัยเพื่อการพัฒนาประเทศในเวทีนานาชาติ โดยในการประชุมจะมีการรับรองร่างปฏิญญาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางนิวเคลียร์และใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นนโยบายเร่งด่วนตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในที่ประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 4 เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนต่อผู้นำจาก 52 ประเทศ และ 4 องค์กรระหว่างประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลความมั่นคงทางนิวเคลียร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันประชาคมโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่นับวันจะรุนแรงขึ้น ตลอดจนภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image