ตั้ง “กองทุนปลูกป่าชายเลน” ระดมเงินแก้น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีอีก 1 ภารกิจ ที่จะต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ กิจกรรมการปลูกป่าในใจคนที่ชายทะเลบางขุนเทียน เนื่องจากพบว่าแผ่นดินถูกน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่เข้ามากถึง 1,200 เมตร (ม.) โดยในแต่ละปีจะมีการกัดเซาะชายฝั่ง 7-8 ม. ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะ กทม.จึงได้ริเริ่มที่จะปลูกป่าชายเลนขึ้นมาในในบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนรวมพื้นที่ทั้งหมด 3,100 ไร่ ต้นไม้ที่จะนำมาปลูกได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นลำพู และต้นแสม

“สำหรับต้นกล้าที่จะลงปลูกในครั้งแรกมีจำนวนทั้งหมด 2 แสนต้น สั่งซื้อต้นกล้าที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในราคาต้นละ 35 บาท บวกค่าขนส่งอีกต้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 40 บาทต่อต้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 8 ล้านบาท โดยจะเริ่มลงมือปลูกในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพราะเป็นช่วงที่น้ำลด เมื่อถึงช่วงที่น้ำขึ้นคาดในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า คาดว่าต้นไม้จะโตทันพอดี ในการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ จะมีการเว้นช่องทางเพื่อทำทางเดินให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าชมและศึกษาหาความรู้เรื่องป่าชายเลนกันได้ด้วย” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวและว่า ในเบื้องต้นการทำงานจะเป็นแบบภาคีเครือข่ายที่มีทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมปลูกป่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดจิตสำนึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน และในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้จะไม่มีการใช้เงินของงบประมาณของ กทม.แต่อย่างใด แต่จะเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชนช่วยกันบริจาคเงินจัดซื้อต้นกล้า

Advertisment

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า ในเร็วๆนี้ จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมารับบริจาคเงินเพื่อปลูกป่าชายเลนโดยเฉพาะ บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ที่มีทั้งผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง กทม. ภาคเอกชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ และผู้แทนจากชุมชน ไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาด เพื่อให้การบริหารกองทุนดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้คาดว่าการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมในต้นปี 2560

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image