วอน สปส.คลอดสิทธิ ‘ตรวจสุขภาพ’ ผู้ประกันตน หวังเป็นของขวัญปีใหม่

นายมนัส โกศล

ตามที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมปรับปรุงจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมอัตราขั้นต่ำอยู่ที่ 1,650 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน เป็นต่ำสุดมี 2 แนวทางคือ 3,600 บาท หรือ 4,500 บาท และสูงสุดเป็น 20,000 บาทต่อเดือน และกรณีมาตรา 39 ซึ่งเดิมใช้ฐานค่าจ้างที่ 4,800 บาทต่อเดือน อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มมาเป็นที่ 7,800 บาท หรือ 6,700 บาทต่อเดือน เป็นการพิจารณาปรับเพิ่มในรอบ 26 ปีนั้น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า  ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ ที่โรงแรมเบย์ ถ.ศรีนครินทร์ ทางเครือข่ายฯจะมีการหารือกันเกี่ยวกับการปรับปรุงกรณีผู้ประกันตนมาตรา 39   ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างบริษัทตามมาตรา 33 แต่หลังจากที่ลาออก ได้ส่งเงินต่อเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ โดยกลุ่มนี้จะรวมทั้งผู้รับบำเหน็จ ซึ่งสามารถสมัครเข้ามาตรา 39 ได้ แต่ไม่รวมผู้ที่รับเงินบำนาญกองทุนชราภาพ จะไม่ได้สิทธิอื่นๆ อีก โดยเฉพาะสิทธิรักษาพยาบาลจะถูกย้ายไปอยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ทางเครือข่ายฯเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรับบำนาญชราภาพได้สามารถสมัครมาตรา 39 ได้ด้วย  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ อีก ทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรา 40 กรณีค่าทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย เดิมได้วันละ 200 บาทต่อวัน ขอเพิ่มเป็นวันละ 300 บาท

“ในการประชุมวันที่ 24 ธันวาคม จะมีการหารือถึงประเด็นมาตรา 63(2) เรื่องการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน ซึ่งจริงๆ แล้ว ปัจจุบันมี พ.ร.บ. ประกันสังคมฉบับแก้ไข ฉบับที่ 4/2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งระบุให้มีการออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใน 180 วัน แต่จนขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งที่มีข้อเสนอและข้อเรียกร้องจากแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 มติ 6 เรี่องการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ คปค.จึงขอเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ โดยควรกำหนดชุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ประกันตนที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยขอให้ดำเนินการเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ประกันตน” นายมนัส กล่าว และว่า โดยหลังจากประชุมจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเข้าหารือกับ นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. ในวันที่ 26 ธันวาคมนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image