กทม.ผุดไอเดีย ‘1 เขต 1 ชุมชนสุขภาวะ’ เพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯมีพื้นที่สีเขียว 2.24 ตารางเมตรต่อคน (ตร.ม./คน) ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลที่จะต้องมีพื้นที่สีเขียว 16 ตร.ม./คน ดังนั้น กทม.จำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยสร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ จากการสำรวจของ กทม. พบว่าในพื้นที่กรุงเทพฯมีชุมชนมากกว่า 2,000 ชุมชน กระจายอยู่ในทุกพื้นที่เขต ซึ่งในแต่ละชุมชนมีพื้นที่รกร้างว่างเปล่ามากน้อยแตกต่างกันไปแต่ละชุมชน จึงมีแนวคิดที่จะนำพื้นที่ว่างเปล่า รกร้างเหล่านี้มาสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบว่าต้องการพื้นที่สีเขียวแบบใด จะมีลานกีฬา หรือแปลงปลูกผัก ประชาชนสามารถเลือกในสิ่งที่ชุมชนตัวเองต้องการได้ โดยมีสำนักงานเขตเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการทำงานที่ยั่งยืน

“ผมมีแนวคิดที่จะสร้าง 1 เขต 1 ชุมชนสุขภาวะนำร่อง ซึ่งขณะนี้มีโมเดลของชุมชนสุขภาวะที่เขตภาษีเจริญเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมของชุมชน นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เอ็นจีโอ และสำนักงานเขต และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ตรงจุด ซึ่งอยากให้ทุกสำนักงานเขตดูเป็นตัวอย่าง จะต้องมีการทำงานเป็นทีม ทั้งฝ่ายการแพทย์ อนามัย สิ่งแวดล้อม และหน่วยอื่นๆ ต้องทำงานร่วมกัน และต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพราะงานด้านส่งเสริมสุขภาพไม่ได้มีมิติด้านเดียว” นายทวีศักดิ์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้ดอยอ่างขางคึก แห่ชมซากุระญี่ปุ่นบาน-กระหล่ำแฟนซีสีสันสวย
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ลั่น รัฐบาลไม่ใช่เจ้านายประชาชน อย่าเลือกมาผิด ขอแรงงานพัฒนาฝีมือตัวเอง