พล.ต.อ.เอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เผยเหตุที่ประชุมก.ตร.ล่ม วิงวอนผบ.ตร.จัดทำบัญชีแต่งตั้งตามระบบคุณธรรม

พล.ต.อ.เอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เผยเหตุเลื่อนประชุม ก.ตร. วิงวอน ผบ.ตร.จัดทำบัญชีแต่งตั้งตามระบบคุณธรรม

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Aek Angsananont ว่า “เมื่อวานนี้ (25/8/2566) ได้มีการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 9/2566 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ก.ตร.เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

วาระสำคัญ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.และการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และ จตช.ลงมาถึง ผบก.

Advertisement

ผลการประชุม การแต่งตั้ง ผบ.ตร. ปรากฏนายกรัฐมนตรีได้ขอถอนวาระการประชุมออกไป

ส่วนการแต่งตั้งระดับรอง ผบ.ตร.จตช ลงมาถึง ผบก.

ผบ.ตร.ก็ขอถอนวาระการประชุมออกไปก่อนเช่นกัน และขอขยายเวลาการประชุมไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน

Advertisement

เหตุผลในการถอนวาระการประชุมทั้ง 2 วาระดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โดยให้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ นายเศรษฐา ทวีสิน เมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯและเริ่มปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ

ผบ.ตร.คาดว่าประมาณภายในกันยายน

และเมื่อได้ ผบ.ตร.คนใหม่แล้ว จะได้เป็นผู้ร่วมพิจารณาในการจัดทำบัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร. จตช.ลงมาถึง ผบก.

ขอวิงวอนให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งทุกท่าน ตั้งแต่ ท่าน ผบ.ตร., ผบช. และ ผบก. ทุกระดับ ได้โปรดกรุณาดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการการแต่งตั้งตามกฎหมายและกฎเกณฑ์การแต่งตั้งทุกประการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละระดับ อย่างโปร่งใส เป็นไปตามระบบคุณธรรม เสนอผู้เหมาะสม สมควรจะเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยการพิจารณา อาวุโส และความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจ

อย่าได้ดำเนินการในลักษณะที่อาจถูกล่าวหาได้ว่า มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีการแทรกแซง ไม่มีการประชุม ถกแถลงเปรียบเทียบคุณสมบัติ ผลการปฏิบัติงานของผู้เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล จัดประชุมพอเป็นพิธี ลงชื่อไว้ในกระดาษใบสุดท้ายรายงานการประชุมก่อนล่วงหน้า หรือตกแต่งจัดเรียงบัญชีลำดับผู้เหมาะสมตามใบสั่งหน่วยเหนือ

ผมต้องการให้มีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีอาวุโสและมีความรู้ความสามารถ ต้องได้รับการพิจารณาเลื่อนตำรวจสูงขึ้นในหน่วยที่ดำรงตำแหน่งอยู่หรือในหน่วยที่มีความเหมาะสม ไม่ให้มีการย้ายข้ามหน่วยอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ผมขอยืนยันว่าผมและ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจของผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎ ก.ตร.โดยเคร่งครัดครับ”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image