ชัชชาติเผยตั้งเป้าหมายผลงานในปี’67 ปลื้มโครงการไม่เทรวม ประหยัดงบได้ 300 ล้านบาท

ชัชชาติเผยตั้งเป้าหมายผลงานในปี’67 ปลื้มโครงการไม่เทรวม ประหยัดงบได้ 300 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2566

นายชัชชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ โดยเรื่องสำคัญคือการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 ประมาณ 22-23 เรื่อง ซึ่งจะเน้นที่สำนักงานเขตเป็นหลัก ได้แก่ ต้องมีการพัฒนาถนนสวยระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร ในแต่ละเขต, ปลูกต้นไม้เพิ่มอีกประมาณ 153,000 ต้น, เพิ่มสวน 15 นาที 153 แห่ง, ปรับปรุงทางเท้ากว่า 1,000 กิโลเมตร, ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างให้ได้ 71,878 ดวง, ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 9,078 ดวง, ยุบรวม/ยกเลิกพื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน 107 แห่ง, พัฒนาพื้นที่ Hawker Center 32 แห่ง, แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม 212 จุด, แก้จุดจราจรฝืด 145 แห่ง, แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 139 แห่ง, แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม 95 แห่ง

Advertisement

ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา 162 แห่ง, ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ 45 แห่ง, ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 89 แห่ง, ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน 275 แห่ง, จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ (จัดเก็บขยะได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์) ครอบคลุม 100% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขต, พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน 2,010 ชุมชน, ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท ต่อชุมชน โดยมีเป้าหมายมูลค่าเงินที่เบิกจ่าย 274,376,000 บาท, พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน โดยเป้าหมายคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน อยู่ที่ 100%, ขุดลอกท่อกว่า 3,100 กิโลเมตร, ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล 3,600 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีอัพเดตเพิ่มในเรื่องของการแยกขยะ ซึ่งปัจจุบันเราแยกขยะได้ค่อนข้างดี ได้มีเป้าหมายให้แต่ละเขตแยกขยะให้เพิ่มขึ้นด้วย

“การตั้งเป้าหมายเช่นนี้จะทำให้เขตทำงานได้ง่ายขึ้น ที่ผ่านมาหากไม่กำหนดเป้าหมาย เวลาจะผ่านไปเร็วแล้วจะไม่มีผลเชิงรูปธรรม ดังนั้น จึงมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไร ส่วนวิธีการทำให้ถึงเป้าหมาย แต่ละเขตจะดำเนินการแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทำได้ค่อนข้างดี” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติกล่าวว่า ในส่วนของผลการดำเนินโครงการ “ไม่เทรวม” ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 65-เดือน ก.ค.66 มีผู้ร่วมโครงการ 1,430 แห่ง โดยมีสัดส่วนดังนี้ ร้านอาหาร 21.51% สถานศึกษา 15.72% ห้างสรรพสินค้า 24.80% และซูเปอร์มาร์เก็ต/มินิมาร์ท 24% ทั้งนี้ โครงการสามมารถลดขยะไปได้ 77.5 ตัน/วัน ปริมาณมูลฝอยลดลง 328.23 ตัน/วัน ขยะอินทรีย์ (คิดเป็น 50% ของมูลฝอยทั้งหมด) ลดลง 164.12 ตัน/วัน ซึ่งขยะที่ลดลงไปนั้นสามารถประหยัดงบประมาณการจัดเก็บขยะใน 1 ปี ได้ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการแยกขยะ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image