1555 ศูนย์ร้องทุกข์ กทม. เต็มที่ เต็มใจ รับใช้คนกรุง

กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดตั้งศูนย์รับแจ้งทุกข์ หรือสายด่วน กทม. 1555 มี 120 คู่สาย มีเจ้าหน้าที่อยู่รอรับสายวันละ 60 คน และมีข้าราชการรวมถึงลูกจ้างของกองกลาง กทม.หมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขทุกสารพันปัญหา เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในบริการด้านต่างๆ สูงสุด

ปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของคนกรุงเทพฯ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่าแต่ละเดือน สายด่วน 1555 มีเรื่องร้องเรียนเกือบ 10,000 เรื่อง

ล่าสุด สถิติปี 2559 มียอดร้องเรียนตลอดปีจำนวนทั้งสิ้น 63,299 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีเพียง 52,262 เรื่อง ทั้งนี้ กทม.สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชนสำเร็จร้อยละ 70-80 ของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาแต่ละเดือน ดังนี้ เดือนมกราคม รับแจ้ง 4,756 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,105 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.31 เดือนกุมภาพันธ์ รับแจ้ง 4,617 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,786 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28 เดือนมีนาคม รับแจ้ง 5,033 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.62 เดือนเมษายน รับแจ้ง 4,062 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,957 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.62 เดือนพฤษภาคม รับแจ้ง 4,792 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,736 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.96 เดือนมิถุนายน รับแจ้ง 6,655 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5,028 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75.55

เดือนกรกฎาคม รับแจ้ง 5,314 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,320 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.29 เดือนสิงหาคม รับแจ้ง 6,006 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,640 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.26 เดือนกันยายน รับแจ้ง 6,408 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,961 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.42 เดือนตุลาคม รับแจ้ง 5,616 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,640 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82.62 เดือนพฤศจิกายน รับแจ้ง 5,349 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,008 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.93 และ เดือนธันวาคม รับแจ้ง 4,691 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,000 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 63.95

Screen Shot 2560-01-07 at 12.17.03 PM

สำหรับ 10 อันดับเรื่องร้องเรียนที่มากที่สุดในแต่ละเดือน ได้แก่ 1.เหตุเดือดร้อนรำคาญ รับแจ้ง 13,561 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 13,144 เรื่อง คิดเป็นการแก้ไขร้อยละ 96.93 2.กระทำผิดในที่สาธารณะ รับแจ้ง 10,517 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 9,437 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.73 3.เรื่องร้องทุกข์ประเภทอื่นๆ รับแจ้ง 4,943 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 4,713 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.35 4.ปัญหาจราจร รับแจ้ง 4,733 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 4,395 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.86 5.ขยะและสิ่งปฏิกูล รับแจ้ง 4,547 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 4,491 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.77 6.ท่อระบายน้ำ รับแจ้ง 4,494 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 4,311 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.93 7.ถนน รับแจ้ง 4,371 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,980 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.05 8.ไฟฟ้า รับแจ้ง 4,112 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,522 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.34 9.น้ำท่วม รับแจ้ง 3,200 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,179 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.34 และ 10.ต้นไม้ สวนสาธารณะ รับแจ้ง 2,705 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 2,675 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.89 โดยปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและการกระทำผิดในที่สาธารณะยังคงครองแชมป์ปัญหาฮอตฮิตมาตั้งแต่ปี 2558 ด้วย

แม้จำนวนเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก ทว่า กทม.ก็ทำงานอย่างเต็มที่ เพราะหลังจากได้รับเรื่อง ผู้รับเรื่องก็จะประสานหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขทันที อาทิ กรณีเหตุฉุกเฉินจะวิทยุสื่อสารแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉิน (เบสท์) เข้าแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนเรื่องทั่วไปจะแจ้งภายใน 3-7 วัน และเรื่องที่เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลาดำเนินการ เช่น อาคารหรือสะพานชำรุดเสียหาย จะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องรับทราบ

การร้องทุกข์นั้น นอกจากประชาชนจะร้องทุกข์ด้วยการต่อสายตรงไปยังสายด่วน 1555 แล้ว ยังสามารถร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/rongtook/ หรือเฟซบุ๊ก ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์ กทม.1555 ได้อีกด้วย

มีเวลาว่างอย่าลืมเข้าไปแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์กัน เพื่อ “ประโยชน์” และ “คุณภาพชีวิต” ที่ดีของตัวคุณเอง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุราษฎร์ฯ เร่งเปิดเส้นทาง หลังโคลนถล่มโรงเรียน-บ้านเละ
บทความถัดไป‘วิลาศ’ชง 3 แนวแก้’ระบบอุปถัมภ์’ จี้ขีดเส้น’คดีทุจริต-ยกเลิกหลักสูตรพิเศษ’