ตั้ง “วีระพงษ์ แพสุวรรณ” อดีตปลัดวท.นั่งคณะทำงาน รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ฯ ลุยสตาร์ทอัพ

วันที่ 9 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) มีคำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งคณะทำ งาน รัฐมนตรีวท.เพื่อให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่อ รัฐมนตรี วท.ประกอบด้วย นายกอปร กฤตยากีรณ อดีตที่ปรึกษา รัฐมนตรีวท. นายดำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นางชัชนาถ เทพธรานนท์ อดีตรอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัด วท.และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีต ผู้อำนวยการ สวทช.

นางอรรถชกา กล่าวว่า นโยบายของ วท.จะเน้นในเรื่องการใช้ปัญญา ความรู้ และการนำนวัตกรรม งานวิจัยต่างๆเข้าไปสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การบริการ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และจะคำนึงถึงการพัฒนาสตาร์ทอัพภาคการผลิต ในการนำเอานวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งคณะทำงาน รัฐมนตรีวท.ส่วนใหญ่เป็นคณะทำงานเดิมสมัยที่นายพิเชฐ ดุรงคเว โรจน์ เป็น รัฐมนตรีวท.ทั้งหมด ยกเว้น นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีต ปลัดวท.ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือน ตุลาคม 2559 เป็นคนใหม่เพียงคนเดียวในคณะทำงานดังกล่าว ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการสำคัญตลอด 4 – 5 ปีใน วท.และเป็นผู้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยใช้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคของแต่ละภาคเป็นศูนย์กลางและดึงผู้ประกอบการเอกชนให้เข้ามาร่วมผลักดันงานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม ที่สำคัญยังเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการสตาร์ทอัพ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จนประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image