‘เฮียล้าน’ จี้แก้ปมรุกคลองก่อนใช้งบสกัดท่วม รัวข้อมูลยิบ ห้วยขวางแชมป์ 1,600 เคส

‘เฮียล้าน’ จี้แก้ปมรุกคลองก่อนใช้งบสกัดท่วม รัวข้อมูลยิบ ห้วยขวางแชมป์ 1,600 เคส

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร หรือเฮียล้าน ส.ก.เขตจอมทอง ยื่นญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจ และรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในที่สาธารณะของแม่น้ำ ลำคลอง ก่อนนำงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

นายสุทธิชัยกล่าวว่า ขณะนี้เป็นฤดูฝนพี่น้องประชาชนค่อนข้างกังวล เชื่อแน่ว่าตัวแทนเขตในพื้นที่ทุกเขตจะต้องถูกถามว่า น้ำจะท่วมหรือไม่ ฝนเริ่มตกรุนแรง ตนในฐานะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ว่างบเพิ่มเติมก็เห็นได้ว่าสำนักงานระบายน้ำก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการของบประมาณโดยผ่านสภาปีหนึ่งประมาณ 8-9 พันล้านบาท เพื่อมาแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำท่วมให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวม 1,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร สิ่งสำคัญคือคณะกรรมการวิสามัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Advertisement

“เราก็เห็นว่ามีความสำคัญ จะให้ความเห็นชอบไปเรื่องเดียวกันว่าในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องที่สำคัญ เครื่องสูบน้ำ ไม่ว่าการสร้างเขื่อน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สิ่งสำคัญที่สุดพบงบประมาณที่ขอไปมากที่สุด ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดผู้บุกรุกครองแม่น้ำลำคลองค่อนข้างจะเยอะ หน่วยงานที่ชอบจะมีสำนักระบายน้ำจะมีคูคลองขนาดใหญ่ 213 คลอง ความยาว 952,790 เมตร คูคลองที่สำนักระบายน้ำดูแลมี 5 ลำประโดง 7,780 เมตร ส่วนสำนักงานเขตที่ดูแล มีจำนวนคลอง 948 คลอง ความยาว 1,319,520 เมตร ลำประโดงที่รับผิดชอบ 516 ลำประโดง ความยาว 323, 942 เมตร”

สำหรับ 10 เขตที่มีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐมากที่สุด

ห้วยขวาง 1,600 ราย รื้อถอนแล้ว 1 ราย
สวนหลวง 664 ราย รื้อถอนแล้ว 20 ราย
บางเขน 236 ราย รื้อถอนแล้ว 150 ราย
หลักสี่ 208 ราย รื้อถอนแล้ว 7 ราย
บึงกุ่ม 173 ราย รื้อถอนแล้ว 109 ราย
พระโขนง 102 ราย ยังไม่มีการรื้อถอน
ดอนเมือง 79 ราย รื้อถอนแล้ว 3 ราย
มีนบุรี 57 ราย ยังไม่มีการรื้อถอน
สาทร 35 ราย ยังไม่มีการรื้อถอน
ยานนาวา 33 ราย ยังไม่มีการรื้อถอน

นายสุทธิชัยกล่าวต่อว่า การบุกรุกนั้นมีมากกว่าการสำรวจของเจ้าหน้าที่ ข้อเท็จจริงมีการบุกรุกมากกว่านี้จำนวนมาก ในเขตที่ไม่ได้ระบุเลยก็น่าจะมี เห็นหรือไม่ การบุกรุกที่ทำให้โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนั้นล่าช้าเนื่องจากว่า เขื่อนต่างๆ ที่ได้งบประมาณไปทำงานน้อยมาก

“คลองสายหลักที่มีการบุกรุกมากๆ 9 สายคลองหลัก คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระโขนง คลองพระยาราชมนตรี และคลองสามวา” นายสุทธิชัยกล่าว

จากนั้น นายสุทธิชัย สรุปแผนพัฒนาคลอง ดังนี้

1.ที่งบประมาณนั้นได้ไป 5 โครงการ เชื่อหรือไม่ มีผู้บุกรุกจำนวน 4,433 หลัง รื้อย้ายไป 933 หลัง คงเหลือ 3,501 หลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้โครงการนั้นไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ
2.ได้งบประมาณประจำปี 2566 เป็นงบเพิ่มเติม ขอมาทั้งหมด 4 โครงการ ปัจจุบันมีการบุกรุกจำนวน 13 หลัง เจราจาไปบ้าง แต่ก็ยังย้ายไม่หมด
3.งบประมาณที่ได้รับในปี 2567 ติดปัญหา 16 หลังที่ไม่สามารถรื้อย้ายได้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจราจา
4.อยู่ในแผนของงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลปี 2567 งานโครงการคลองลาดพร้าว มีการบุกรุก 6,566 หลัง รื้อย้ายไปแล้ว 2,769 หลัง คงเหลือ 3,797 หลังข้อมูลในปี 2565
5.ซึ่งอยู่ในแผนปี 2568 อยู่ 12 โครงการ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจเจรจากับผู้บุกรุก

“สำนักงานระบายน้ำดำเนินการตามสำนักผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้การแก้ปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทุกรูปแบบที่จะทำ โดยสรุปทำไมสำนักงานเขตที่รับผิดชอบของตนเองไม่ไล่รื้อก่อน ก่อนที่ทางสำนักระบายน้ำหรือสำนักโยธา ของบประมาณไปดำเนินการไม่ใช่ขอแล้วไปรื้อ ซึ่งไม่ถูกต้อง ถามถึงอำนาจของเรานั้นมีไหม อำนาจที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่มอบให้สำนักงานเขตใช้คำสั่ง ม.44 ใช้คำสั่งคณะปฏิวัติ สามารถดำเนินการได้ ทำไมถึงไม่ดำเนินการทำ” นายสุทธิชัยกล่าว

ทั้งนี้ หนังสือข้อความดังนี้

เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการเทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรมอบอำนางของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการ ดำเนินการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2502 ให้ผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการแทน
อาศัยอำนาจตามความในมาดรา 50 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงมอบอำนาจในการดำเนินการตามประกาศดณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11
มกราคม พ.ศ.2502 ให้ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคาร หรือปลูกปักสิ่งใดๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำ ลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดังกล่าว ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.การไปตรวจสถานที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร หรือปลูกปักสิ่งใดๆ ลงในที่ดินในแม่น้ำลำตลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือลุกล้ำเข้าไปในที่ดังกล่าว
2.การออกคำสั่งป็นหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาการหรือสิ่งปลูกปักนั้น ให้รื้อถอนไปให้พันที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพราะเหตุที่เขตต่างๆ 50 เขตไม่เร่งสำรวจให้ฝ่ายโยธาที่สำรวจที่ดินในสาธารณะที่รับผิดชอบแต่ละเขตไปสำรวจและไปดำเนินการอำนาจหน้าที่ตามเจ้าพนังงานท้องถิ่น เหตุผลที่ติดการบุกรุกที่สาธารณะอยู่ในระหว่างการเจรจาเป็นอย่างนี้ตลอด นี้เป็นสาเหตุที่เป็นการยื่นมตินี้ให้แก่ประธานและผู้ว่าราชการกรุงทพมหานครได้รับทราบและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีผู้บุกรุกทางที่สาธารณะอย่างเร่งด่วน เพื่อให้งบประมาณที่ขอความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ไป สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image