7 จว.ยังอ่วม ‘น้ำท่วม’ 528 หมู่บ้าน กว่า 5,172 ครัวเรือนเดือดร้อน ปภ.เร่งช่วย ปชช.

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชน

เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 17 ตุลาคม ปภ.รายงานช่วงวันที่ 26 กันยายน-17 ตุลาคม มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 37 จังหวัด 154 อำเภอ 585 ตำบล 2,976 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 62,150 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 7 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,172 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ประสานพื้นที่เร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ระหว่างวันที่ 26 กันยายน-17 ตุลาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 37 จังหวัด รวม 154 อำเภอ 585 ตำบล 2,976 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 62,150 ครัวเรือน

ปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี รวม 24 อำเภอ 92 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,172 ครัวเรือน

Advertisement

แยกเป็น

1) ตาก น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านตาก รวม 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 450 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) ลำปาง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปาน รวม 2 ตำบล 18 หมู่บ้าน ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3) เชียงราย น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง รวม 5 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4) พิษณุโลก น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก รวม 11 ตำบล 34 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 351 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

5) ร้อยเอ็ด น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงขวัญ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอจังหาร รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 106 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น

6) กาฬสินธุ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสามชัย อำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอห้วยเม็ก รวม 59 ตำบล 399 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,187 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

7) อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,070 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ ยังคงมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย

อาทิ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหา เร่งระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอพพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image