มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทั่ว ปท. ประสานครอบครัว ญาติให้ช่วยกล่อมคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับบ้านด่วน

มหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ ทั่ว ปท. ประสานครอบครัว ญาติให้ช่วยกล่อมคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับบ้านด่วน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเพื่อแจ้งให้ดำเนินการดังต่อข้อความต่อไปนี้

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้มีแถลงการณ์เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล – กาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 และกองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ และนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการด่วนที่สุด ขอให้เครือข่ายกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ กับครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอล ให้ช่วยกันขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงที่ในอิสราเอล
ได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆให้กับพวกเขาอย่างเต็มที่นั้น

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

Advertisement

1.ให้จังหวัดใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ได้แก่ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ช่องทาง ออนไลน์ และช่องทางสื่อสารอื่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลแจ้งให้ผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆ ให้กับแรงงานไทยอย่างเต็มที่ โดยครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานฯ สามารถประสานใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อประสานงานในการกลับประเทศได้

2.ให้จังหวัดแจ้งอำเภอ สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามข้อ 1 โดยด่วน ไปยังครอบครัวและญาติของผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลแจ้งให้ผู้ใช้แรงงานในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image