‘ปภ.’ ประชุมร่วมกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience:TNDR) ร่วมกับ นายอนุชา โมกขะเวช กรรมการมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่าย TNDR และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รองประธานเครือข่าย TNDR และรองศาสตร์จาร์ย นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธานเครือข่าย TNDR เข้าร่วมประชุมหารือฯ

ทั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ “เป้าหมาย ประเด็นท้าทาย และการปฏิบัติงานด้านป้องกันภัยพิบัติเมืองมุมมองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย” พร้อมหารือบทบาทการทำงานร่วมกันสมาชิกของเครือข่าย TNDR 17 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรปภ.

#ปภ_ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

Advertisement

☎️ สายด่วน 1784
🔶 FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶 Twitter @DDPMNews
🔶 Line @1784DDPM

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image