คนชอบกิน ‘ขนมเปี๊ยะ’ อ่าน! เปิดข้อมูลตรวจสารกันบูด 13 ยี่ห้อ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าว “การทดสอบสารกันบูดขนมเปี๊ยะ” ว่า ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบสารกันบูด หรือกรดเบนโซอิกและซอร์บิกในขนมเปี๊ยะจำนวน 13 ตัวอย่าง พบมีเพียง 1 ตัวอย่าง คือ ขนมเปี๊ยะเหลืองจากร้าน เอส แอนด์ พี ที่ไม่พบการปนเปื้อนของสารกันบูดเลย ส่วนที่เหลืออีก 12 ตัวอย่างพบทั้งหมด ได้แก่ ยี่ห้อ 1.อื้อ เล่ง เฮง 2.ครูสมทรง 3.แต้เล่าจิ้นเส็ง 4.ขนมบ้านอัยการ 5.Baan Suntiras 6. แต้ เซ่ง เฮง 7.ขนมเปี๊ยะปรุงพิเศษ ท่าดินแดง 8.วิคตอรี่ เบเกอรี่ 9.ร้านสิงห์เพชร 10.ร้านหมู 11.ขนมเปี๊ยะบางกระบือ (โง้วฮั่วเตียง) และ 12.กาโตว์ เฮาส์ โดยจากการสุ่มทดสอบครั้งนี้พบว่าปริมาณของวัตถุกันเสียในขนมเปี๊ยะอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ระหว่าง 12.85- 58.77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือเฉลี่ยที่ 20.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กล่าวคือ พบสารกันบูดก็จริง แต่ไม่เกินมาตรฐาน

“แม้ว่าจะมีสารกันบูดผสมในปริมาณที่ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามที่มาตรฐานสากลกำหนด แต่เนื่องจากในแต่ละวันคนเราได้รับอาหารจากหลายแหล่ง ดังนั้น อาจจะมีความเสี่ยงได้รับสารกันบูดในปริมาณสูงได้ โดยสารดังกล่าวทำให้เกิดทั้งพิษเฉียบพลัน คือคลื่นไส้ อาเจียน และเมื่อได้รับเป็นเวลานานร่างกายขับถ่ายออกมาไม่หมดก็จะสะสมก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังได้ ดังนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารเช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป ถ้าจำเป็นขอให้ดูที่ฉลาก วันหมดอายุ ส่วนประกอบ ได้รับการรับรองจาก อย.” น.ส.มลฤดีกล่าว

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการ มพบ. กล่าวว่า แม้การตรวจพบสารกันบูดจะไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็พบว่ามี 3 ยี่ห้อที่ระบุว่าไม่ใส่สารกันบูด แต่กลับตรวจพบ อาจเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25 (2) มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท ถึง 1 แสนบาท ส่วนอีก 2 ตัวอย่างที่ไม่ได้แสดงบนฉลากว่ามีการใช้สารกันบูด อาจมีความผิดเรื่องการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 6 (10) มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตบางรายอาจจะซื้อวัตถุดิบมาประกอบกันจึงอาจจะไม่ทราบว่าในวัตถุดิบนั้นมีสารกันบูดด้วย จึงขอให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบด้วย

399098

Advertisement

IMG_7140

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image