ปภ.รายงานอุทกภัยพื้นที่ 5 จังหวัด ประสานเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ “ปภ.” รายงานว่า ช่วงวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2566 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ รวม 5 จังหวัด 24 อำเภอ 92 ตำบล 384 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,624 ครัวเรือน (ข้อมูลวันที่ 26 ธ.ค. 66 เวลา 06.00 น.) ได้แก่

1) สตูล เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 1 อำเภอ ได้แก่ อ. ควนโดน รวม 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,222 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

2) สงขลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ. คลองหอยโข่ง และ อ. สะบ้าย้อย รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 190 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

Advertisement

3) ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองปัตตานี อ. กะพ้อ อ. ทุ่งยางแดง และ อ. หนองจิก รวม 8 ตำบล 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,108 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

4) นราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองนราธิวาส อ. แว้ง อ. สุคิริน อ. จะแนะ อ. ระแงะ อ. สุไหงปาดี อ. ศรีสาคร อ. ยี่งอ อ. เจาะไอร้อง อ. รือเสาะ และ อ. บาเจาะ รวม 57 ตำบล 299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16,680 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

5) ยะลา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ. เมืองยะลา อ. ธารโต อ. ยะหา อ. บันนังสติ อ. กาบัง และ อ. รามัน รวม 20 ตำบล 48 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image