ศธ.ปรับปรุงหลักสูตรปวช.-ปวส. จบแล้วได้ “วุฒิการศึกษา-วุฒิวิชาชีพ” พร้อมกัน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้หารือเรื่องความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนสายอาชีพร่วมกัน โดยพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เด็กอาชีวะที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถได้คุณวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับ พร้อมกันทันที่ที่เรียนจบ เพราะที่ผ่านมาเด็กจะต้องไปเข้ารับการทดสอบสมรรถนะในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้ได้รับใบรับรองคุณวุฒิฯ

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีความเป็นไปได้ โดยจะต้องปรับปรุงหลักสูตร ปวช.และ ปวส.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการปรับหลักสูตรจะเป็นการปรับหรือพัฒนาในบางเรื่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน เพราะหากทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อเด็กอาชีวะ เพราะจะได้ใบรับรองทั้งสองใบพร้อมกันทันที โดยการพิจารณาจะทำใน 3 ลักษณะ คือ 1.ดูว่าเรื่องใดปรับแก้ไขได้ทันทีก็จะลงมือทำก่อน 2.พิจารณาสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และ 3.พิจารณาจาก 10 คลัสเตอร์ที่รัฐบาลกำหนดว่าในแต่ละคลัสเตอร์ต้องการสาขาใดมากที่สุด อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงหลักสูตรคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะทั้งสองหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว

นายวีระชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไว้กว่า 200 สาขาอาชีพ ซึ่งได้ตัดส่งให้ทาง สอศ.เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะเป็นการทำงานร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด โดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว อีกทั้งมาตรฐานคุณวุฒิที่ได้จัดทำยังสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพระดับอาเซียนและสากล ซึ่งในอนาคตจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการทำงานในประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image