ปลัด วธ.พบ อุปทูตซาอุฯ ขอบคุณดูแลงานฮัจย์ไทยปี 59 ราบรื่น

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม นายวุฒิวัย หวังบู่ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะMr.Abdaleah Mohummed AL.Alshealby อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เเละ Mr. Rayan Hamad S. Albladi หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการและมอบโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอบคุณที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานฮัจย์ในปี 2559 เป็นไปด้วยความราบรื่น  ณ สถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ปลัด วธ. กล่าวว่า   การดำเนินงานกิจการฮัจย์ไทยมีการปรับปรุงพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2558 – 2559 พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกจากภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยที่ได้ทุ่มเทและร่วมมือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการดำเนินการเรื่องการออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยได้เรียบร้อย ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 โดยมีการเปลี่ยนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จากกรมการศาสนา วธ. เป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้นการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2560 เป็นต้นไป จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ตาม วธ. โดยกรมการศาสนาก็ยังเป็นหน่วยสนับสนุนการทำงานส่งเสริมกิจการฮัจย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  นอกจากนี้ วธ.ยังมีภารกิจในการส่งเสริมเรื่องศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงยินดีที่จะร่วมมือกับสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ วธ.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image