ครม. อนุมัติงบ 154 ล้าน ให้ 9 จังหวัด วาง 7 มาตรการคุมหมอกควัน คพ.ชี้ปีนี้ฝนเยอะอากาศจะดีขึ้น

แฟ้มภาพ

วันที่ 2 กุมภาภาพันธ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ. รายงานการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ โดยคุณภาพอากาศในทุกพื้นที่ อยู่ในระดับ ดี ถึง ปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองสูงสุด ลดลงจากปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับปริมาณจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ภาคเหนือที่พบจำนวนจุดความร้อนสะสม ตั้งแต่ 1-31 มกราคม น้อยกว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวม 145.373 ล้านบาท เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ใน 7มาตรการ ได้แก่ 1. ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ 2. จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดการเผา 3.ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต 4. ระดมสรรพกำลังลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟและเกิดหมอกควันรุนแรง 5.สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเพาะปลูกและลดการเผาเศษวัสดุภาคการเกษตร 6.ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และ 7.สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย

อธิบดีคพ. กล่าวว่า สำหรับการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ของอนุภูมิภาคแม่โขง พบว่าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าสู่ฤดูหน้าแล้ง ทำให้มีจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคอาเซียนจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญาอย่างอ่อน ทำให้ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติ และตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะมีความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น และตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ปริมาณฝนในอนุภูมิภาคแม่โขงจะอยู่ในภาวะปกติ-มากกว่าปกติเล็กน้อย

“คพ. ขอความร่วมมือประชาชน ในการแจ้งเหตุการเผาและหมอกควันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่า งดเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ ขยะมูลฝอย และเศษวัสดุการเกษตร เพราะจะส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันรุนแรงขึ้นและขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัด ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศที่กรมควบคุมมลพิษรายงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้หากมีการแจ้งเตือนปริมาณ ฝุ่นละอองที่สูงขึ้นจนเกินเกณฑ์มาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ล้วงลึกชีวิต…ไลฟ์สไตล์คนยุค 4.0 เรียนรู้คนอื่นน้อยลง แต่มีความโปร่งใสมากขึ้น
บทความถัดไปเผย ‘แพท ณปภา’ ช็อคมาก! ยังติดต่อ ‘เบนซ์’ ไม่ได้ – แชร์เพจ ‘อีเจี๊ยบฯ’ ที่ระบุว่าทั้งคู่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัย